new-logo

Тест: Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz.

Тест

Знаете ли вече защо в някои думи пишем двойна съгласна като в Mutter, Wasser, Suppe, Kaffee? Двойни съгласни kk и zz почти не се срещат в немски език, но с каква комбинация от съгласни ги заменяме? Познавате ли и изключенията, които се пишат точно с kk и zz? Тествайте знанията си с онлайн теста за ниво А2 "Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz." за правописа на немските думи с една или две съгласни и добийте увереност, че когато пишете и говорите, не допускате досадни грешки.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете думите с подходящите картинки.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Думата satt съдържа кратка гласна.
3
Вярно ли е твърдението?
  • Гласната в думата Mann е дълга.
4
Свържете значенията на български и немски език.
5
Кои две съществителни имена са названия на птици?
6
  • Изберете правилния отговор.
  • Глаголът sammeln се пише с двойна съгласна mm, следователно ...
7
Допишете правилото.
  • Двойно kk в немските думи се среща рядко. Вместо това ползваме комбинацията от  ...
8
Допишете правилото.
  • Двойно zz в немските думи се среща рядко. Вместо това ползваме комбинацията от ...
9
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголните форми lasen и lassen се пишат различно, но се четат напълно еднакво.
10
В кои от думите ударената гласна U е кратка?
11
В кои от думите ударената гласна О е кратка?
12
Всички изброени думи ли се пишат с CK?
  • Acku, Wecker, Locke
13
Попълнете ck или tz.
14
Свържете частите на думите.
15
Попълнете необходимата двойна съгласна или комбинация от съгласни.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се