new-logo

Тест: Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете думите с подходящите картинки.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Думата satt съдържа кратка гласна.
3
Вярно ли е твърдението?
  • Гласната в думата Mann е дълга.
4
Свържете значенията на български и немски език.
5
Кои две съществителни имена са названия на птици?
6
  • Изберете правилния отговор.
  • Глаголът sammeln се пише с двойна съгласна mm, следователно ...
7
Допишете правилото.
  • Двойно kk в немските думи се среща рядко. Вместо това ползваме комбинацията от  ...
8
Допишете правилото.
  • Двойно zz в немските думи се среща рядко. Вместо това ползваме комбинацията от ...
9
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголните форми lasen и lassen се пишат различно, но се четат напълно еднакво.
10
В кои от думите ударената гласна U е кратка?
11
В кои от думите ударената гласна О е кратка?
12
Всички изброени думи ли се пишат с CK?
  • Acku, Wecker, Locke
13
Попълнете ck или tz.
14
Свържете частите на думите.
15
Попълнете необходимата двойна съгласна или комбинация от съгласни.

Описание на теста

Знаете ли вече защо в някои думи пишем двойна съгласна като в Mutter, Wasser, Suppe, Kaffee? Двойни съгласни kk и zz почти не се срещат в немски език, но с каква комбинация от съгласни ги заменяме? Познавате ли и изключенията, които се пишат точно с kk и zz? Тествайте знанията си с онлайн теста за ниво А2 "Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz." за правописа на немските думи с една или две съгласни и добийте увереност, че когато пишете и говорите, не допускате досадни грешки.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се