logo

Тест: Глаголите erlauben, verbieten, dürfen. Разлики и прилики.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои две местоимения са подходящи за даденото изречение?
  • ... verbietet mir alles.
2
Кое лично местоимение е подходящо и за трите глаголни форми darf, verbietet, erlaubt?
3
Свържете частите на изреченията.
4
Формите за Perfekt на глаголите verbieten и erlauben са ...
  • Посочете двата правилни отговора.
5
Кои две изречения са в Präteritum?
6
Посочете непрякото допълнение (Dativobjekt) в даденото изречение.
  • Sie verbietet ihrem Sohn, mit dem Hund vor dem Haus zu spielen.
7
Посочете непрякото допълнение (Dativobjekt) в даденото изречение.
  • Wir erlauben dir, am Sonntag bei deinem Opa zu bleiben.
8
Употребяваме глаголите erlauben и verbieten с инфинитив с zu или без zu?
  • Кои две изречения са правилни?
9
Модалният глагол dürfen се използва без zu, като например в изречението: Ich darf kommen.
  • Правилно ли е горното твърдение?
10
Посочете двете правилни изречения.
11
Свържете изреченията.
12
Кое изречение е правилното съответствие на даденото изречение?
  • Mama erlaubt uns nicht, unsere Freunde zu besuchen.
13
Поставете думите в скоби в подходящата форма.
14
В кои три изречения трябва да поставим zu пред инфинитива?
15
Превърнете даденото изречение с erlauben в изречение с dürfen.
  • Deine Eltern erlauben dir, eine Party zu machen.

Описание на теста

Познавате ли идеално спрежението в сегашно време на глаголите erlauben и verbieten? Какви са особеностите на модалния глагол dürfen? Имаме ли Infinitiv mit zu в изречения с erlauben и verbieten? С или без zu се употребява dürfen? Как се превеждат глаголите и какви промени настъпват, когато изречения с erlauben и verbieten се трансформират в изречения с dürfen? Тествайте знанията си и си гарантирайте отлични резултати с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Глаголите erlauben, verbieten, dürfen. Разлики и прилики."

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се