logo

Тест: Глаголът lassen. Ситуации и примерни изречения.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Една от формите на глагола lassen е грешна. Посочете я.
2
Дамян иска да остане сам. Какво ще каже на сестра си Мария?
3
В кои две изречения подлогът /Петър/ извършва сам действието?
4
Изберете двете възможни форми на глагола lassen за даденото изречение.
  • Ich ... meine Schüler nicht telefonieren.
5
Посочете правилната форма на смисловия глагол в даденото изречение.
  • Norbert lässt seinen Sohn vom besten Arzt ... .
6
Използваме глагола lassen за дейности, които ...
7
Чрез глагола lassen можем да формулираме ...
8
Кои изречения са в Präteritum?
9
Посочете двете правилни изречения.
10
Кои са възможните два превода на изречението?
  • Dieter lässt seine Kinder einkaufen.
11
Как ще преведем даденото изречение?
  • Родителите позволиха на децата си да ядат сладолед.
12
Подредете останалите части на въпросителното изречение.
  • Wann ... ?
13
Даденото изречение съдържа грешка. Поправете го.
  • Ich lasse mir Kaffee hole.
14
Съставете въпросително изречение в Präsens от дадените думи.
  • Sport treiben - lassen - ihr - eure Kinder
15
Свържете изреченията на немски и български език.

Описание на теста

Как се превеждат изречения с lassen и в какви ситуации използваме този глагол? Коя част на изречението с lassen се променя - глаголът lassen или смисловият глагол? Къде стои смисловият глагол в съобщителни и въпросителни изречения? Тествайте знанията си с разнообразните задачи на онлайн теста по немски език за ниво А2 "Глаголът lassen. Ситуации и примерни изречения." и се подгответе за допълнителните разширителни уроци за lassen на ниво В1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се