logo

Тест: Монохибридно кръстосване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При монохибридно кръстосване:
2
Поколение, получено при кръстосване на хомозиготни индивиди с генотип (АА и аа), се нарича чиста линия.
3
Първи закон на Мендел се основава на:
4
При монохибридно кръстосване в F2 от получените индивиди:
5
При монохибридно кръстосване в F2 индивидите в поколението са:
6
Ако се знае, че кафевият цвят е доминантен признак (В), а синият цвят – рецесивен (b), възможно ли е дете с генотип Bb за цвят на очите да има сини очи?
7
При кръстосване на родителски растения с жълти (ВВ) и със зелени цветове (вв) всички индивиди в F1 са с жълти цветове. Приликата на хибридите с единия родителски индивид при това кръстосване се обяснява с:
8
Червената багра на цветовете на граха се определя от доминантен алел, а бялата – от рецесивния му алел.
  • Какво ще е разпадането по фенотип в потомството на червено цъфтящ грах, получено чрез самоопрашване?
9
Чрез решетката на Пънет е представено поколение, резултат от монохибридно кръстосване.
  • Определи верните твърдения.
10
При монохибридното кръстосване се проследява едновременно както цвета на очите, така и големината на носа.
11
Чрез Втори закон на Мендел се обяснява:
12
Като знаеш, че сините очи са рецесивен признак (r), а кафявите очи са доминантен признак (R), определи възможните генотипове на децата на:
13
Алелът за светла коса е рецесивен, а този за тъмна – доминантен. Ако алелът за тъмна коса означим с D, а алелът за светла коса – с d, запиши:
  • Какъв ще е цветът на косата на дете с генотип Dd?
  • Колко типа гамети образува генотип Dd?
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Представени са четири различни монохибридни кръстосвания.
  • Съотнеси правилно F1 (първо поколение) към родителската форма, която ги образува:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас „Монохибридно кръстосване” ще усвоиш знания за опитите, които прави Г. Мендел с грахови растения и изводите, до които достига. Ще тестваш знанията си за двата закона на Мендел – първи и втори закон. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като хибридизация, решетка на Пънет, алтернативна двойка белези, генотип, фенотип.  Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се