logo

Тест: Генетика. Предмет, задачи и основни понятия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е основоположник на науката генетика?
2
Генотипът е съвкупността от всички проявени белези и свойства на организмите.
3
Кои основни свойства на организмите изучава науката генетика?
4
Как се наричат белезите, които НЕ могат да се проявят едновременно?
5
Какво представляват алелите?
6
Ако две чисти линии се самоопрашат, какво ще се случи с проследявания алтернативен белег?
7
Кои твърдения са верни за доминантния белег?
8
Кое е вярното твърдение?
9
Ако даден индивид е хетерозиготен по алел А, то какви алели най-вероятно са носели гаметите на родителите му?
10
Кое твърдение е вярно?
11
Отбележи грешните твърдения.
12
Попълни пропуснатите думи в текста.
  • Ключови думи: гена, действия, алели, белези
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
Запиши името на свойството, за което се говори в текста.
  • Това е основно свойство на организмите, благодарение на което белезите в поколението се променят. Възможно е дори да възникнат нови и невиждани белези. Всичко това е причина за огромното разнообразие на организми в природата, а също така и за приспособителните ни възможности при промяна в средата на живот.
  • Въведи отговора си само с една дума.
15
Свържи посочените генотипове с вида организъм, който ги притежава.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще усвоиш основните понятия и задачите на науката Генетика. Ще тестваш знанията си за опитите на Г. Мендел, проведени с грахови растения. Също така ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като генотип, фенотип, чисти линии, доминантни и рецесивни белези. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се