logo

Тест: Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Довършете редицата с един от зададените глаголи.
  • trainieren, probieren, protestieren
2
Продължете редицата с един от зададените глаголи.
  • versuchen, begrüßen, übernachten
3
Продължете редицата с един от зададените глаголи.
  • absagen, vorstellen, aufmachen
4
Един глагол се спряга различно от останалите четири. Посочете го.
5
Довършете дефиницията.
  • Глаголи като spielen, telefonieren, versuchen се наричат слаби (schwach) или също така ... .
6
Свържете значенията на български и немски език:
7
Свържете значенията на български и немски език:
8
Вярно ли е следното твърдение?
  • Глаголите setzen и sich setzen са синоними.
9
Посочете глагола, който по смисъл не е подходящ за следното изречение.
  • Manfred ... schnell.
10
Свържете частите на изреченията:
11
Свържете българските и немските глаголи:
12
Свържете значенията на български и немски език:
13
На всеки ред един глагол е излишен. Посочете го.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
На кой ред откривате два синонимни глагола?
15
За всяко изречение са подходящи по две сказуеми. Посочете излишното трето сказуемо.

Описание на теста

Да преговорим за контролно и класно значенията на над 50 много често срещани глагола от групата на слабите/правилните глаголи, като например begrüßen, besichtigen, telefonieren, zumachen, aufmachen, kaufen с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Partizip Perfekt/Partizip II на правилните глаголи" ("Das Partizip Perfekt/Partizip II der regelmäßigen Verben"). Тестът включва задачи за особеностите на глаголите, за значенията им на български, както и типични за контролно и класно задачи - избор на правилен глагол от зададени няколко глагола, свързване на частите на изречения, посочване на грешен вариант.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се