new-logo

Тест: Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 1

Тест

Да преговорим за контролно и класно значенията на над 50 много често срещани глагола от групата на слабите/правилните глаголи, като например begrüßen, besichtigen, telefonieren, zumachen, aufmachen, kaufen с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Partizip Perfekt/Partizip II на правилните глаголи" ("Das Partizip Perfekt/Partizip II der regelmäßigen Verben"). Тестът включва задачи за особеностите на глаголите, за значенията им на български, както и типични за контролно и класно задачи - избор на правилен глагол от зададени няколко глагола, свързване на частите на изречения, посочване на грешен вариант.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Довършете редицата с един от зададените глаголи.
  • trainieren, probieren, protestieren
2
Продължете редицата с един от зададените глаголи.
  • versuchen, begrüßen, übernachten
3
Продължете редицата с един от зададените глаголи.
  • absagen, vorstellen, aufmachen
4
Един глагол се спряга различно от останалите четири. Посочете го.
5
Довършете дефиницията.
  • Глаголи като spielen, telefonieren, versuchen се наричат слаби (schwach) или също така ... .
6
Свържете значенията на български и немски език:
7
Свържете значенията на български и немски език:
8
Вярно ли е следното твърдение?
  • Глаголите setzen и sich setzen са синоними.
9
Посочете глагола, който по смисъл не е подходящ за следното изречение.
  • Manfred ... schnell.
10
Свържете частите на изреченията:
11
Свържете българските и немските глаголи:
12
Свържете значенията на български и немски език:
13
На всеки ред един глагол е излишен. Посочете го.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
На кой ред откривате два синонимни глагола?
15
За всяко изречение са подходящи по две сказуеми. Посочете излишното трето сказуемо.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се