logo

Тест: Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато в конкретен момент в миналото използваме Past Simple (минало просто), казваме че:  
2
Когато в конкретен момент в миналото използваме Past Continuous (минало продължително), казваме че:
3
В изреченията, в които и двата глагола са в Past Simple (минало просто):
4
В изреченията, в които и двата глагола са в Past Continuous (минало продължително):
5
Попълнете правилото с PS за Past Simple и PC за Past Continuous.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Mark __________________ an e-mail.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Jess _________________ to snow.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Sarah and Maggie were running when Maggie ________ on a banana peel.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Sally was skipping while she ______________ TV.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Mell read the menu and then she _________ melon juice.
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • The boy was crying while his parents _______________.
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • We were working in the garden when we ________ some old money in a little box.
13
Как се случват действията - едновременно или едно след друго?
 • Попълнете изреченията в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
14
Как се случват действията - едновременно или едно след друго?
 • Попълнете изреченията в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
15
Открийте кои са кратките и кои продължителните действия.
 • Допишете изреченията в Past Simple (минало просто) и Past Continuous (минало продължително).

Описание на теста

С онлайн теста “Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises” за 6. клас по английски език ще проверите колко перфектно овладяхте двете минали времена. Включени са различни действия в Past Simple и Past Continuous – кратки и продължителни, действия, които се случват едно след друго и такива, които се случват заедно. Упражнете и случаите, в които едно продължително действие е прекъснато от по-кратко действие. Направете теста, попълнете пропуските си и заблестете на контролни в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се