Упражнение: Prepositions of movement. Предлози за движение


Описание на упражнението

С онлайн теста “Prepositions of movement. Предлози за движение” за 6. клас по английски език ще упражните наученото от видео урока за off (от - за отдалечаване и слизане), into (в - за преместване вътре в), out of (от, извън, вън от - за преместване извън от), through (през - за минаване през средата), across (през - напречно по), along (по - по протежение на), left (наляво) и right (надясно). Използваме ги, за да укажем посоката от или към която се движи някой или нещо. Ще покажете колко сте ориентирани и колко добре се справяте с карта (map). Но няма да ви изпращаме на разузнаване в някоя гора, а към първи въпрос на упражнението : ) Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлозите за движение (prepositions of movement) показват:
5т. 2. Свържете.
5т. 3. Свържете.
5т. 4. Предлозите за движение (prepositions of movement) се използват с глаголи, които означават движение: come, go, walk, run, turn и други.
5т. 5. Свържете.
6т. 6. Свържете.
 • Match.
6т. 7. Свържете.
 • Match.
6т. 8. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Walk ________ the street.
6т. 9. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Walk ________ the street.
6т. 10. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Go _______ the hole.
6т. 11. Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да образувате изречение.
 • Walk along King Street and _______________ Street.
6т. 12. Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да образувате изречение.
 • Get _______________ .
11т. 13. Изберете правилния маршрут:
11т. 14. До къде води този маршрут?
 • You are at the airport. Walk along Shell street and turn left into Park Street. Walk along the street to the traffic lights. Turn right into Knight Street. Then turn left into King Street. Go to the end of the street.
11т. 15. Изберете правилния предлог за движение като следите маршрута от картата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!