new-logo

Тест: Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време

Тест

С онлайн теста “Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време” по английски език за 6. клас ще упражните основните знания за това време. Ще проверите колко добре запомнихте употребата му, думите, които подсказват, че трябва да използваме Present Continuous - now (сега), at the moment (в момента), these days (тези дни) и today (днес). Помнете, че във всяко изречения трябва да имате сегашно време на спомагателния глагол СЪМ (to be) – am, is или are и наставката –ing. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога се случва действието в Present Continuous (Сегашно продължително)?
2
Кой е спомагателният глагол в Present Continuous (Сегашно продължително)?
3
В кои изречения в Present Continuous (Сегашно продължително) се използва спомагателният глагол (am, is, are)?
4
В Present Continuous (Сегашно продължително) спомагателният глагол (am, is, are) НЕ се превежда на български.
5
На какво завършват всички глаголи в Present Continuous (Сегашно продължително)?
6
Match.
 • Свържете.
7
Fill in am, is, are.
 • Попълнете с am, is, are.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • He ___________  a sandwich now.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • They ___________ at the moment.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Bob, Jake and Ron __________ hockey now.
11
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да образувате изречение.
 • Luke's _________________ at the moment.
12
Match.
 • Свържете.
13
 • Попълнете изреченията с правилната форма на глагола в Present Continuous (Сегашно продължително).
14
Попълнете изреченията с правилната форма на глагола в Present Continuous (Сегашно продължително).
15
Попълнете изреченията с правилната форма на глагола в Present Continuous (Сегашно продължително) като използвате глаголите в скобите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се