logo

Тест: Сегашно време на глагола Have got (имам, притежавам)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилото с have got и has got.
2
Кои са отрицателните форми на have got и has got, с които казваме, че някой НЕ притежава нещо?
3
За да образуваме въпрос, преместваме Have или Has в началото на изречението.
 • Пример: You have got many friends.
 • Have you got many friends?
4
Изберете възможните правилни отговори на въпроса:
 • Has he got dark hair?
5
Сложете “.” или “?” в края на изреченията:
 • Пример: Has Mell got a hobby  ? 
6
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • They _______ dresses.
7
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • ______ she got short hair? No, she hasn’t.
8
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • Have they got glasses? Yes, they _____.
9
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • He ________ a beard or a moustache.
10
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • _____ you got any brothers or sisters?
11
Put the sentence into the correct order:
 • Подредете изречението:
12
Put the sentence into the correct order:
 • Подредете изречението:
13
Свържете въпросите с отговорите им:
14
Свържете, за да образувате правилни изречения:
15
Погледнете картинката и допишете изреченията:

Описание на теста

С онлайн теста “Сегашно време на глагола Have got (имам, притежавам)” по английски език за 6. клас ще упражните всичко, което успяхте да научите от видео урока за начина, по който казваме, че някой притежава нещо. Ще покажете, че дори изреченията (sentences) с личните местоимения (subject pronouns) he, she и it са супер лесни! Направете положителните (positive), отрицателните (negative), въпросителните изречения (questions) и кратките отговори (short answers) с have got и has got. Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се