logo

Тест: Изречения с It's, There is и There are. Предлози за място. Prepositions of place

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какви конструкции използваме, когато подлогът в изречението не е важен или не искаме да го споменаваме?
2
В изречението “Дъждовно е.” няма подлог. Кой е правилният начин да кажем това изречение на английски?
3
Допишете правилото с There is и There are:
4
Свържете предлозите със значенията им:
5
Свържете предлозите със значенията им:
6
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • _______ warm.
7
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • __________ a picture on the wall.
8
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • __________ drawers?
9
Put the sentence into the correct order:
 • Подредете изречението:
10
Put the sentence into the correct order:
 • Подредете изречението:
11
Answer the question:
 • Отговорете на въпроса:
 • Are there pencils in the drawer?
12
Match the questions to the correct answers:
 • Свържете въпросите с правилните им отговори:
13
Fill in: on the left, on the right, behind, in front of
 • Попълнете: on the left, on the right, behind, in front of
14
Match the sentences:
 • Свържете, за да образувате изречения:
15
 • Образувайте правилни изречения с It’s, There is и There are. Използвайте положителните, отрицателните и въпросителните им форми, където е необходимо.

Описание на теста

С онлайн теста “Изречения с It’s, There is и There are. Предлози за място. Prepositions of place” за 6. клас по английски език ще тествате наученото за безличните конструкции (impersonal structures) и предлозите – in (в), on (на, върху), near (близо до), next to (до), under (под), behind (зад), in front of (пред), on the left (отляво), on the right (отдясно), between (между). Ще покажете, че се справяте перфектно с единственото (singular) и множественото число (plural) при There is и There are. Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (36)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се