logo

Тест: Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете правилно притежателните местоимения (possessive adjectives and possessive pronouns) със значенията им:
2
Свържете правилно притежателните местоимения (possessive adjectives and possessive pronouns) със значенията им:
3
Употребяваме my, your, his, her, its, our, your и their като прилагателни и ги пишем преди съществителни. Кои са местоименията, които използваме самостоятелно и с които заместваме съществителните?
4
Свържете въпросителните думи със значенията им:
5
Свържете въпросителните думи със значенията им:
6
Свържете правилно изреченията:
7
Свържете правилно, за да довършите изреченията:
8
Довършете изречението:
  • Mark is _________ best friend.
9
Довършете изречението:
  • The red car is _______ .
10
Погледнете отговора и довършете правилно въпроса:
  • _________ does he run? Every morning.
11
Погледнете отговора и довършете правилно въпроса:
  • _________ is Amanda? She’s Nick’s sister.
12
Свържете, за да образувате правилни въпроси:
13
Свържете, за да образувате правилни изречения:
14
Свържете въпросите с правилните им отговори:
15
Свържете въпросите с правилните им отговори:

Описание на теста

С онлайн теста “Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns” по английски език за 6. клас ще упражните притежателните местоимения my, your, his, her, its, our, their (possessive adjectives) и mine, yours, his, her, ours, theirs (possessive pronouns) и ще покажете, че знаете коя от двете групи е правилно да се използва. Ще упражните и специалните въпроси (Wh-questions) с What (какво), Who (кой), Whose (чий), Which (кое), When (кога), Why (защо), Where (къде), How (как), How often (колко често), How old (на колко години), How many (колко на брой) и How well (колко добре). Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се