logo

Тест: Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред откривате Partizip II на глагола spielen?
2
Глаголите zumachen и abholen са делими (имат делима представка). На кой ред откривате техните форми за Partizip II?
3
Коя група глаголи образува Partizip II с окончанието -et?
4
Неделимите глаголи и глаголите на -ieren образуват Partizip II по еднакъв начин. На кой ред откривате формите на Partizip II на глаголите besuchen и probieren?
5
  • На кой ред формитe за Partizip II са правилно преведени?
  • gehört, gekocht, gesucht
6
Кои са инфинитивите (основните форми) на следните форми на Partizip II?
7
Напишете формите на Partizip II на зададените правилни глаголи.
8
На кой ред откривате три правилни форми на Partizip II?
9
  • Посочете формите на Partizip II на зададените глаголи.
  • Всички глаголи са правилни и имат неделима представка.
10
Само една форма на Partizip II е грешна. Посочете я.
11
Подредете частите на Partizip II на делимия глагол aufmachen.
12
Напишете формите на Partizip II на зададените правилни делими глаголи.
13
На кои два реда всички форми на Partizip II са правилни?
14
Напишете формите за Partizip II на зададените правилни глаголи.
15
На кой ред откривате грешна форма на Partizip II?

Описание на теста

Знаете ли вече как немските слаби/правилни глаголи образуват  миналото страдателно причастие? Да преговорим правилата и изключенията с онлайн теста "Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи" ("Das Partizip Perfekt / Das Partizip II der schwachen Verben"). Кои глаголи образуват причастието без ge-? Как се образува причастието на делимите глаголи? Как превеждаме причастията? Тествайте знанията си по немски език с онлайн теста за ниво А1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се