logo

Тест: Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете личните местоимения (subject pronouns) I, we, it, they, he, she, you на правилните места.
2
Попълнете правилно формите на глагола СЪМ (to be): am, are, is.
3
Кои са отрицателните форми на глагола СЪМ (to be)?
4
За да направим въпросително изречение, разменяме местата на подлога и глагола.
  • Пример: She is a new student.
  • Is she a new student?
5
Кои са възможните правилни отговори на въпроса “Is he British?”
6
Свържете картинките с правилните лични местоимения (subject pronouns):
7
Свържете думите с правилните лични местоимения (subject pronouns):
8
Свържете думите с правилните лични местоимения (subject pronouns):
9
С кое лично местоимение (subject pronoun) е правилно да заместите подчертаната дума:
  • Your sister  is a student.
10
Довършете изречението:
  • London _____ a city in England.
11
Довършете изречението:
  • _____ you happy?
12
Подредете въпроса:
13
Свържете въпросите с отговорите:
14
Попълнете с правилните лични местоимения (subject pronouns): he, she, it, we, you, they.  
15
Попълнете писмото на Бен с правилните форми на глагола СЪМ (amis, are).

Описание на теста

В онлайн теста “Съществително име. Множествено число. Noun. Plural forms” по английски език за 6. клас ще упражните правописните правила (spelling rules) на множествените числа (plurals) като използвате -s-es и -ies, както и съществителните (nouns) с неправилно множествено число (irregular plural). В теста са включени интересни думи, които използваме само в единствено (singular) или само в множествено число, както и такива, които променят значението си, кога се превърнат в множествено число. Лесно, нали :) Хайде напред към упражнението! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се