new-logo

Тест: Съществително име. Определителен и неопределителен член. Noun. Definite and indefinite articles

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допишете правилото с a и an.
2
Изречението “There is a sugar.” е грешно, защото пред НЕброими съществителни не е правилно да слагаме a и an.
3
Когато съществителното име е употребено с прилагателно или друго определение, слагаме a или an преди прилагателното или определението.
  • На кой ред неопределителният член a е поставен на правилното място?
4
Когато говорим за нещо вече познато, използваме определителен член. Кой е той?
5
Може да използваме определителния член the със следните съществителни: the window, the milk, the cars.
6
Какво означава “a computer” ?
7
Какво означава “the computer” ?
8
Подредете изречението:
9
Подредете изречението:
10
Допишете изречението:
  • It’s __________ .
11
Допишете изречението:
  • Your sister is in ________.
12
Допишете изречението:
  • There is _________ . The dog is hungry.
13
Свържете правилно:
14
Свържете правилно:
15
Напишете a, an и the на правилните места, за да образувате написаните фрази.

Описание на теста

С онлайн теста „Съществително име. Определителен и неопределителен член. Noun. Definite and indefinite article“ по английски език за 6. клас ще упражните наученото от видео урока за пълен и кратък член (articles) – a, an, the. Ще ги използвате, когато е необходимо пред броими (countable) и неброими съществителни (uncountable nouns) и пред съществителни в единствено (singular) и множествено число (plural). А има и съществителни, пред които е правилно да използваме само the. Запомнихте ли ги? Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (44)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се