Упражнение: Водата като среда на живот


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Водата като среда на живот” ще имате възможност да проверите какво сте научили за водата като местообитание. Какви са характеристиките на водата? На какви екологични групи се поделят организмите, живеещи в нея? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Животът на Земята е възникнал във водна среда.
5т. 2. За водата е характерно, че:
5т. 3. Как се нарича повърхностната и най-осветена част от водоемите?
5т. 4. Организмните, които живеят прикрепени към дъното на водните басейни се наричат:
5т. 5. Цялото количество вода на Земята е годна за пиене.
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Какво е характерно за батиалната зона във водоемите?
6т. 8. Водата в твърдо състояние има по-малка плътност, отколкото водата в течно състояние.
6т. 9. Какво е характерно за шелфовата зона?
6т. 10. Попълнете празните места в тескта, като си помогнете с дадените думи.
  • фитопланктон; пасивно; зоопланктон; активно
6т. 11. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 12. За фитопланктона е вярно, че:
11т. 13. Знаейки вече кои са екологичните групи организми, живеещи във водата, под всеки от изобразените представители, поставете екологичната група, към която принадлежи.
11т. 14. Към коя екологична група организми, живеещи във водата, спада представителят на картинката?
11т. 15. След като вече знаете на колко зони се разделят водоемите, спрямо осветеността, прочетете текста и запишете името на зоната, за която се говори в него.
  • "Водите в тази зона са много слабо подвижни, температурите са ниски през цялото време, а слънчева светлина напълно липсва. Видовото разнообразие е много бедно, като флората е представена предимно от бактерии, а фауната - от безгръбначни животни."

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!