new-logo

Тест: Водата като среда на живот

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се наричат организмите, живеещи във водата?
2
Кои от изброените свойства са характерни за водата?
3
Как се нарича повърхностната и най-осветена част на океаните и моретата?
4
Организмните, които живеят на дъното на водните басейни, се означават като:
5
Как се наричат животните, които имат нужда от непрекъснат източник на вода?
6
Кои от посочените твърдения са верни?
7
Устицата в листата на растенията могат да се отварят и затварят. Какво се случва при затварянето им?
8
Водата е добър разтворител за соли. Колкото повече соли са разтворени в нея, толкова по-ниско е съдържанието ѝ на кислород.
9
Свържи всеки от дадените термини със съответното му значение.
10
Попълни празните места в тескта, като си помогнеш с дадените думи:
  • фитопланктон; пасивно; зоопланктон; активно
11
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
12
Кои от изброените са приспособления на животните за запазване на оптимално количество вода в телата им?
13
Свържи дадените организми с екологичната група, към която принадлежат.
14
Кои от направените изводи ще са верни и за двата вида растения, показани на снимките?
15
Към коя екологична група животни, спрямо водата, принадлежи описаният представител? Отговори с една дума.
  • Голямата бяла чапла гнезди по високите дървета. Въпреки това животът ѝ преминава във водоемите и по техните брегове, където тя ловува. Рядко, при излишък на храна от сухоземни животни, голямата бяла чапла може да живее и далеч от водата.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще провериш наученото за водата като екологичен фактор и среда на живот. Какви са характеристиките на водата? На какви екологични групи се поделят организмите спрямо фактора вода? Помниш ли значението на термините ксерофити, мезофити, хигрофили? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се