logo

Тест: Светлината като екологичен фактор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основен източник на светлина на планетата Земя е Слънцето.
2
Ултравиолетовата светлина е:
3
Растения, които са приспособени към по-малко количество светлина, се наричат:
4
Спрямо продължителността на деня растенията се поделят на:
5
Спрямо фактора светлина животните се делят на:
6
Сумрачните животни са активни само сутрин при изгрев слънце или вечер при залез.
7
Какво е характерно за сенкоиздръжливите растения?
8
Цялото количество, достигнала до Земята светлина, се използва от растенията при процеса фотосинтеза.
9
За рибите, които живеят на много голяма дълбочина в моретата и океаните:
10
Човек не може да контролира естествения източник на светлина за Земята, но вярно ли е, че в следствие от човешката дейност, може да се променят стойностите на този екологичен фактор?
11
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
12
Попълни празното място в текста, като си помогнеш с дадените думи.
  • полюсите, екватора, оста
13
Запиши какъв е видът на растенията спрямо екологичния фактор светлина при описаните примери.
14
Под всеки от посочените представители постави екологичната група, към която принадлежи.
15
Знаейки какви са видовете растения в зависимост от светлината като екологичен фактор, прочети текста и отговори на въпроса:
  • Какво е описаното растение?
  • Планинският бряст е широколистно дърво, чиято височина може да достигне до 40 метра. Листата му са разнообразни по размер и оцветяване, което е приспособление за улавяне на повече слънчева светлина в зависимост от условията на осветеност.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще имаш възможност да провериш какво си научил и запомнил за светлината като екологичен фактор. Защо светлината е толкова важна за живите организми? На какви групи се поделят растенията и животните спрямо екологичния фактор светлина? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се