new-logo

Тест: Среда на Живот. Екологични фактори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Средата на живот се нарича още и местообитание.
2
Елементите, с които средата влияе на организмите се наричат:
3
Най-важните екологични фактори за организмите се наричат:
4
Адаптацията е една от основните причини за голямото разнообразие на организмовия свят.
5
Стойността на даден екологичен фактор, в който организмите се развиват най-добре, се означава като:
6
Подредете правилно изречението.
7
В един аквариум второстепенни екологични фактори представляват:
8
Благоприятното развитие на организмите зависи от комбинираното действие на много екологични фактори.
9
Наличието на храна и светлина са:
10
Засаждането на повече дървета по парковете и градинките е:
11
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
12
Попълнете празните места в тескта, като си помогнете с дадените думи.
  • максимум; минимум; оптимум
13
Свържете посочените представители със средата на живот, която обитават.
14
След всеки един пример запишете какъв екологичен фактор е описан - абиотичен, биотичен или антропогенен.
15
Под всеки един от посочените примери поставете съответния вид екологичен фактор и отношението му към описаната ситуация.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас "Среда на Живот. Екологични фактори” ще проверите какво сте научили и запомнили по тази тема от видео урока. Ще имате възможност да проверите знанията си за средата на живот - какво представлява тя и какви видове среди на живот съществуват. Чрез този тест ще упражните и наученото за екологичните фактори - биотични, абиотични и антропогенни. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се