logo

Тест: Среда на Живот. Екологични фактори. Абиотични фактори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Средата на живот се нарича още и местообитание.
2
Елементите на средата, които влияят на организмите, се наричат:
3
Как се наричат екологичните фактори, без които организмите не могат да живеят?
4
Спрямо произхода си екологичните фактори се поделят на:
5
Организми, които живееят при почти непроменливи условия, се наричат еврибионти.
6
Свържи дадените организми със съответната среда на живот, която обитават.
7
Кой от посочените фактори е второстепенен за рибите, живеещи в аквариум?
8
Какво представлява адаптацията?
9
Количествените стойности на екологичния фактор, които предизвикват застой в жизнените процеси на организмите, се отбелязват като песимум.
10
Кои от посочените случаи са примери за морфологична адаптация?
11
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
12
Попълни празните места в тескта, като си помогнеш с дадените думи.
  • песимум; максимум; минимум; оптимум
13
Разгледай представената графика.
  • Какво би се случило с даден организъм, ако му действа екологичен фактор със стойност (4)?
14
След всеки един пример запиши какъв екологичен фактор е описан.
15
Разгледай дадените графики и ги свържи с организмите, за които се отнасят.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще провериш какво си научил за средата на живот, екологичните фактори и по-специално - за абиотичните фактори. Какво представлява средата на живот и какви видове среди на живот съществуват? Каква е разликата между биотичните, абиотичните и антропогенните екологични фактори. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се