Упражнение: Среда на Живот. Екологични фактори


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Среда на Живот. Екологични фактори” ще проверите какво сте научили и запомнили по тази тема от видео урока. Ще имате възможност да проверите знанията си за средата на живот - какво представлява тя и какви видове среди на живот съществуват. Чрез този тест ще упражните и наученото за екологичните фактори - биотични, абиотични и антропогенни. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Средата на живот се нарича още и местообитание.
5т. 2. Елементите, с които средата влияе на организмите се наричат:
5т. 3. Най-важните екологични фактори за организмите се наричат:
5т. 4. Адаптацията е една от основните причини за голямото разнообразие на организмовия свят.
5т. 5. Стойността на даден екологичен фактор, в който организмите се развиват най-добре, се означава като:
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. В един аквариум второстепенни екологични фактори представляват:
6т. 8. Благоприятното развитие на организмите зависи от комбинираното действие на много екологични фактори.
6т. 9. Наличието на храна и светлина са:
6т. 10. Засаждането на повече дървета по парковете и градинките е:
6т. 11. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 12. Попълнете празните места в тескта, като си помогнете с дадените думи.
  • максимум; минимум; оптимум
11т. 13. Свържете посочените представители със средата на живот, която обитават.
11т. 14. След всеки един пример запишете какъв екологичен фактор е описан - абиотичен, биотичен или антропогенен.
11т. 15. Под всеки един от посочените примери поставете съответния вид екологичен фактор и отношението му към описаната ситуация.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!