logo

Тест: Изречение за причина със съюза denn - упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли правилото?
  • В изречението с denn спрегнатата част на сказуемото стои на второ място като напр. в даденото изречение.
  • Hans ist glücklich, denn er ist verliebt.
2
Познавате ли правилото?
  • Изречението с denn изразява ... .
3
Правилно ли е твърдението?
  • В изречение с denn подлогът може да стои само преди сказуемото като напр. в даденото изречение.
  • Sandra ist froh, denn ihr Vater kommt heute.
4
Подредете частите на изречението.
  • Ich gehe ins Warenhaus, ... .
5
Свържете въпроса с подходящия отговор.
6
Свържете частите на изреченията.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Как продължава даденото изречение?
  • Ich mache viel Sport, ...
9
Как продължава даденото изречение?
  • Wir müssen uns beeilen, ...
10
В кои две изречения е спазено правилото за словореда?
11
Допишете изречението с дадените думи.
12
Две от изреченията с denn нямат смисъл. Кои са те?
13
Кои две изречения имат правилен словоред?
14
Словоредът на даденото изречение е грешен. Поправете го, като не забравяте препинателните знаци.
  • Ich lache, denn war der Witz sehr gut.
15
Съставете изречение с дадените думи, като не забравяте препинателните знаци.
  • ist - Beate - ist - stolz auf ihren Sohn - er - denn - Arzt - geworden

Описание на теста

Какво означава съюзът denn и какъв тип изречение въвежда - изречение за последица, изречение за време или изречение за причина? А какъв е словоредът на изречението, което започва с denn? Разнообразните задачи в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Изречение за причина със съюза denn - упражнения" ви дава възможност да затвърдите умението си да разпознавате и съставяте изречения с denn. Подгответе се идеално за часовете по немски и за ситуациите от ежедневието, в които използваме denn.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се