logo

Тест: Глаголи от 3-та група. 2 част: с инфинитив на -RE

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички глаголи на -RE от 3-та група:
2
Кои са грешно спрегнатите форми на глагола PRENDRE?
3
В сегашно време спрежението на глагола PERDRE има само една особеност – в 3-то лице единствено число няма окончание.
4
В сегашно време глаголите от типа на METTRE се спрягат с двойно Т (tt-):
5
Свържете местоименията със съответните форми на глаголите LIRE, ÉCRIRE.
6
Подредете правилно изречението.
7
Попълнете с липсващите форми на глагола METTRE.
8
Свържете изреченията със значението на глагола SE METTRE.
9
Свържете с липсващата форма на съответния глагол.
10
Свържете с липсващата форма на съответния глагол.
11
Попълнете липсващия глагол METTRE в правилната форма.
12
Попълнете липсващия глагол PRENDRE в правилната форма.
13
Попълнете липсващия глагол PRENDRE в правилната форма.
14
Попълнете началото на изречението, за да кажете „Полудяваш!“.
15
Попълнете липсващите думи, за да кажете „Пусни машината!“.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Глаголи от 3-та група. 2 част: с инфинитив на -RE” ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време най-честите глаголи от този вид – PRENDRE, PERDRE, METTRE, LIRE, ÉCRIRE и техните производни. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се