Упражнение: Глаголи от 3-та група. 2 част: с инфинитив на -RE


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Глаголи от 3-та група. 2 част: с инфинитив на -RE” ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време най-честите глаголи от този вид – PRENDRE, PERDRE, METTRE, LIRE, ÉCRIRE и техните производни. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всички глаголи на -RE от 3-та група:
5т. 2. Кои са грешно спрегнатите форми на глагола PRENDRE?
5т. 3. В сегашно време спрежението на глагола PERDRE има само една особеност – в 3-то лице единствено число няма окончание.
5т. 4. В сегашно време глаголите от типа на METTRE се спрягат с двойно Т (tt-):
5т. 5. Свържете местоименията със съответните форми на глаголите LIRE, ÉCIRE.
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Попълнете с липсващите форми на глагола METTRE.
6т. 8. Свържете изреченията със значението на глагола SE METTRE.
6т. 9. Свържете с липсващата форма на съответния глагол.
6т. 10. Свържете с липсващата форма на съответния глагол.
6т. 11. Попълнете липсващия глагол METTRE в правилната форма.
6т. 12. Попълнете липсващия глагол PRENDRE в правилната форма.
11т. 13. Попълнете липсващия глагол PRENDRE в правилната форма.
11т. 14. Попълнете началото на изречението, за да кажете „Полудяваш!“.
11т. 15. Попълнете липсващите думи, за да кажете „Пусни машината!“.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!