logo

Тест: Глаголи от 3-та група. 1 част: с инфинитив на -IR

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички глаголи на -IR от 3-та група:
2
В сегашно време, глаголите OUVRIR и OFFRIR се спрягат по един и същи начин - като глаголите от 1-ва група (напр. PARLER)
3
Глаголите PARTIR/SORTIR/DORMIR и VENIR/TENIR се спрягат:
4
Особеното при глаголите PARTIR/SORTIR/DORMIR в сегашно време е САМО в единствено число (защото отпада съгласната пред инфинитивното окончание -IR).
5
Свържете местоименията със съответните форми на глагола VENIR.
6
Подредете правилно изречението.
7
Подредете правилно изречението.
8
Свържете изреченията със значението на глагола VENIR.
9
Попълнете с липсващата форма на глагола TENIR.
10
Свържете изреченията със значението на глагола SORTIR.
11
Попълнете липсващия глагол SERVIR в правилната форма.
12
Попълнете липсващите елементи в изречението Не се чувствам добре.
13
Как се пита на френски Усещате ли миризмата.
14
Попълнете с липсващия глагол, за да кажете на френски Какво става с тях? Как са те?
15
Как се казва на френски Я виж ти!

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Глаголи от 3-та група. 1 част: с инфинитив на -IR” ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време най-честите глаголи от този вид – PARTIR/SORTIR/DORMIR; VENIR/TENIR; OUVRIR/OFFRIR. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се