Упражнение: Глаголи от 3-та група. 1 част: с инфинитив на -IR


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Глаголи от 3-та група. 1 част: с инфинитив на -IR” ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време най-честите глаголи от този вид – PARTIR/SORTIR/DORMIR; VENIR/TENIR; OUVRIR/OFFRIR. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всички глаголи на -IR от 3-та група:
5т. 2. В сегашно време, глаголите OUVRIR и OFFRIR се спрягат по един и същи начин - като глаголите от 1-ва група (напр. PARLER)
5т. 3. Глаголите PARTIR/SORTIR/DORMIR и VENIR/TENIR се спрягат:
5т. 4. Особеното при глаголите PARTIR/SORTIR/DORMIR в сегашно време е САМО в единствено число (защото отпада съгласната пред инфинитивното окончание -IR).
5т. 5. Свържете местоименията със съответните форми на глагола VENIR.
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Подредете правилно изречението.
6т. 8. Свържете изреченията със значението на глагола VENIR.
6т. 9. Попълнете с липсващата форма на глагола TENIR.
6т. 10. Свържете изреченията със значението на глагола SORTIR.
6т. 11. Попълнете липсващия глагол SERVIR в правилната форма.
6т. 12. Попълнете липсващите елементи в изречението Не се чувствам добре.
11т. 13. Как се пита на френски Усещате ли миризмата.
11т. 14. Попълнете с липсващия глагол, за да кажете на френски Какво става с тях? Как са те?
11т. 15. Как се казва на френски Я виж ти!

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!