logo

Тест: Глаголите от 2-ра група. Les verbes du 2ème groupe.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички глаголи от 2-ра група имат инфинитивно окончание -IR.
2
При инфинитив, който завършва на -IR, крайният [R] не се произнася.
3
В сегашно време, формите на глаголите от 2-ра група звучат по един и същи начин:
4
Особеността на глаголите от 2-ра група е, че в множественото число всички форми „съскат“ заради двойното S (-ss-) преди универсалните окончания -ssONS, -ssEZ, -ssENT.
5
Ако липсва подлогът, можем ли да познаем в кое лице са спрегнатите форми?
  • Свържете ги с правилните отговори.
6
Свържете изреченията с техните съответствия на български език.
7
Свържете с правилната форма на глагола "избирам".
8
Подредете правилно изречението.
9
Свържете изреченията с техните съответствия на български език.
10
Свържете с липсващия глагол réfléchir в правилната форма.
11
Допълнете изречението с правилната форма на глагола garantir.
12
Попълнете липсващия глагол remplir в правилната форма.
13
Напишете на френски Децата растат бързо.
14
Напишете на френски Не познавам Париж.
15
Напишете на френски Вие познавате добре София.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Глаголите от 2-ра група. Les verbes du 2ème groupe.” ще видите дали знаете как се разпознават глаголите от 2-ра група, как се спрягат те в сегашно време, какви са конструкциите, с които някои много чести глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази. Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се