logo

Тест: Сегашно време на глаголите от първа група. Les verbes du 1er groupe. HABITER, PARLER, AIMER.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички глаголи от 1-ва група имат инфинитивно окончание -ER.
2
При инфинитив, който завършва на –ER, крайният [R] не се произнася.
3
В сегашно време, формите на глаголите от 1-ва група звучат по един и същи начин:
4
Окончанията в множественото число (-ONS, -EZ, -ENT) са:
5
При глаголите, които започват с гласна или с „h“:
6
За кои от тези глаголи ще напишем съкратено първия елемент на отрицателната форма (n’… pas)?
7
Свържете с правилната форма на глагола в скобите.
8
Подредете правилно изречението.
9
Свържете с правилната форма на глагола „живея“.
10
Свържете с липсващите предлози в изреченията.
11
Свържете изреченията със съответното значение на глагола.
12
Свържете изреченията с правилно въведените допълнения  със знака +, а с неправилно въведените със знака .
13
Препишете изречението като го поправите, ако има грешка.
  • Ils n’aiment pas de parler.
14
Напишете на френски: Обичам да пътувам.
15
Напишете на френски: Той не се разболява, влюбва се!
  • Не забравяйте препинателния знак в края на изречението.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Сегашно време на глаголите от първа група. Les verbes du 1er groupe. HABITER, PARLER, AIMER.” ще видите дали знаете как се разпознават глаголите от 1-ва група, как се спрягат те в сегашно време, какви са конструкциите, с които някои много чести глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се