Упражнение: Сегашно време на глаголите от първа група. Les verbes du 1er groupe. HABITER, PARLER, AIMER.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Сегашно време на глаголите от първа група. Les verbes du 1er groupe. HABITER, PARLER, AIMER.” ще видите дали знаете как се разпознават глаголите от 1-ва група, как се спрягат те в сегашно време, какви са конструкциите, с които някои много чести глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всички глаголи от 1-ва група имат инфинитивно окончание -ER.
5т. 2. При инфинитив, който завършва на –ER, крайният [R] не се произнася.
5т. 3. В сегашно време, формите на глаголите от 1-ва група звучат по един и същи начин:
5т. 4. Окончанията в множественото число (-ONS, -EZ, -ENT) са:
5т. 5. При глаголите, които започват с гласна или с „h“:
6т. 6. За кои от тези глаголи ще напишем съкратено първия елемент на отрицателната форма (n’… pas)?
6т. 7. Свържете с правилната форма на глагола в скобите.
6т. 8. Подредете правилно изречението.
6т. 9. Свържете с правилната форма на глагола „живея“.
6т. 10. Свържете с липсващите предлози в изреченията.
6т. 11. Свържете изреченията със съответното значение на глагола.
6т. 12. Свържете изреченията с правилно въведените допълнения  със знака +, а с неправилно въведените със знака .
11т. 13. Препишете изречението като го поправите, ако има грешка.
  • Ils n’aiment pas de parler.
11т. 14. Напишете на френски: Обичам да пътувам.
11т. 15. Напишете на френски: Той не се разболява, влюбва се!
  • Не забравяйте препинателния знак в края на изречението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!