Упражнение: Пряко допълнение и отрицателна форма на глагола (ИМАМ)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Пряко допълнение и отрицателна форма на глагола” ще видите дали знаете как се спряга AVOIR и формулата IL Y A… в отрицателна форма и ще проверите дали сте научили много важното правило за членните форми на прякото допълнение при отрицателна форма на всички глаголи с подобна конструкция. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази. Учете и се забавлявайте с Уча.се! :)

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При глагола AVOIR първият елемент на отрицанието ne се пише съкратено (n’) във всички форми на спрегнатия глагол.
5т. 2. Правилната форма за 1-во лице единствено число се пише:
5т. 3. При отрицание на глагола AVOIR:
5т. 4. Ако в положителна форма прякото допълнение е въведено без членна форма, с числително име (2, 3, 4…) или с определителен член (le, la, les), в отрицателна форма:
5т. 5. Как различаваме вида на допълнението?
6т. 6. В кои от тези изрази глаголът е с пряко допълнение?
6т. 7. Свържете DE/D’ в съответните изрази.
6т. 8. Свържете IL Y A/IL N’Y A PAS с така въведеното допълнение.
6т. 9. Свържете с липсващия елемент – DE или D’?
6т. 10. Има ли липсващ елемент – свържете с правилния отговор.
6т. 11. Попълнете липсващата положителна или отрицателна форма на глагола AVOIR.
6т. 12. Попълнете изреченията с липсващия елемент – подходяща членна форма или предлога de/d’.
11т. 13. Напишете отново изречението като го поправите, ако е допусната грешка.
  • Pierre n’a pas de peur.
11т. 14. Напишете отново изречението като го поправите, ако е допусната грешка.
  • Il n’a pas de la chance.
11т. 15. Запомнихте ли израза, с който на френски се пита „Омръзна ли ви/Писна ли ви“? Напишете го.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!