Упражнение: Равнища на организация на живите системи с Мино Караджов


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Равнища на организация на живите системи” ще проверите какво сте научили и запомнили по тази тема от видео урока. Ще имате възможност да упражните термини като екосистема, популация, биоценоза и още много други. Чрез този тест ще имате възможност да отговорите на въпроси, засягащи микросистемата и макросистемата. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Клетката е най-малката жива система в организмовия свят.
5т. 2. Бактериите са:
5т. 3. Многоклетъчният организъм се означава още и като:
5т. 4. Съвкупността от много индивиди от един и същ вид се нарича биосфера.
5т. 5. Екосистемата включва:
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Общото между една бактерия и един заек е, че и двете са:
6т. 8. Екологията е биологична наука, изучаваща взаимоотношенията между организмите и взаимодействието им със средата.
6т. 9. Подредете правилно посочените равнища на организация на живите системи, като започнете от най-малкото и стигнете до най-високото.
6т. 10. Кое е от изброените е най-точното определение за термина Макросистема?
6т. 11. Знаейки вече значението на термина Мезосистема, отговорете на въпроса:
  • Кои от описаните подсистеми НЕ са част от една и съща Мезосистема?
6т. 12. Използвайте дадените думи, за да попълните липсващите места в текста.
  • мезосистема; организъм; макроситема; орган
11т. 13. В борова гора, на средата на поляна с детелини, стадо коне се храни. Глутница вълци дебне някой от конете да се отдели от стадото.
11т. 14. Свържете дадените примери със съответните им равнища на организация на живите системи.
11т. 15. Какъв е описаният вид система?
  • "В една клетка живеят канарче и папагал. Подът на клетката е покрит с дървени стърготини, под които се е заселила колония от мравки. Водата за птиците не е сменяна отдавна и в нея се е развили различни бактерии."

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!