Упражнение: Le verbe ETRE. Глаголът СЪМ


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 "Le verbe ETRE. Глаголът СЪМ" ще проверите дали сте научили как се спряга глаголът ETRE в сегашно време – в положителна и отрицателна форма. Ще проверите и дали сте запомнили какви са основните му конструкции, т.е. как се построяват изречения с него. Ще проверите дали сте научили и употребата на някои основни предлози (sur, sous, dans). Ще сте сигурни, че сте научили много нови изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Формите на глагола ETRE във 2-ро и 3-то лице единствено число (TU, IL/ELLE):
5т. 2. Глаголът ETRE във 2-ро лице множествено число - Vous êtes звучи:
5т. 3. В изречение подлогът на глагола може да бъде:
5т. 4. В изречение след глагола ETRE може да има:
5т. 5. В кои лица задължително изписваме съкратено първия елемент на отрицанието ne (n’)?
6т. 6. В кои изречения отрицателната форма е написана ГРЕШНО?
6т. 7. Свържете с правилната форма на глагола ETRE
6т. 8. Свържете с правилната форма на глагола ETRE
6т. 9. Кой е възможният отговор на въпроса Où es-tu ?
6т. 10. Свържете изреченията със значението на предлога.
6т. 11. Подредете правилно изречението.
6т. 12. Подредете правилно изречението.
11т. 13. Попълнете изречението с липсващите думи
11т. 14. Напишете на френски Ей, ти си богат!
11т. 15. Допишете изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!