logo

Тест: Le verbe ETRE. Глаголът СЪМ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формите на глагола ETRE във 2-ро и 3-то лице единствено число (TU, IL/ELLE):
2
Глаголът ETRE във 2-ро лице множествено число - Vous êtes звучи:
3
В изречение подлогът на глагола може да бъде:
4
В изречение след глагола ETRE може да има:
5
В кои лица задължително изписваме съкратено първия елемент на отрицанието ne (n’)?
6
В кои изречения отрицателната форма е написана ГРЕШНО?
7
Свържете с правилната форма на глагола ETRE
8
Свържете с правилната форма на глагола ETRE
9
Кой е възможният отговор на въпроса Où es-tu ?
10
Свържете изреченията със значението на предлога.
11
Подредете правилно изречението.
12
Подредете правилно изречението.
13
Попълнете изречението с липсващите думи
14
Напишете на френски Ей, ти си богат!
15
Допишете изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 "Le verbe ETRE. Глаголът СЪМ" ще проверите дали сте научили как се спряга глаголът ETRE в сегашно време – в положителна и отрицателна форма. Ще проверите и дали сте запомнили какви са основните му конструкции, т.е. как се построяват изречения с него. Ще проверите дали сте научили и употребата на някои основни предлози (sur, sous, dans). Ще сте сигурни, че сте научили много нови изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се