Упражнение: Лични местоимения. Pronoms personnels


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Лични местоимения. Pronoms personnels“ ще проверите дали сте научили формите на „свързаните“ лични местоимения (JE, TU, IL/ELLE; NOUS, VOUS, ILS/ELLES) – тези, които показват кой върши действието, изразено с глагола. Ще проверите дали сте запомнили как и кога се използва типичното за френски език лично местоимение ON. Ще проверите и дали вече знаете кои са „свободните“ местоимения (MOI, TOI, LUI/ELLE; NOUS, VOUS, EUX/ELLES) и как се използват те. Ще сте сигурни, че сте научили нови изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато говоря от свое име (АЗ), на френски използвам местоимението:
5т. 2. Когато се обръщам към някого, използвам местоимението:
5т. 3. Когато говорим от името на повече хора (НИЕ), можем да използваме формите:
5т. 4. За трето лице множествено число (ТЕ) на френски език има:
5т. 5. В кои случаи личното местоимение JE се пише съкратено (J’)?
6т. 6. Местоименията за трето лице IL/ELLE, ILS/ELLES заместват:
6т. 7. Когато използваме личното местоимение ON, глаголът винаги се спряга:
6т. 8. Свържете личните местоимения-подлог със съответните им свободни местоимения.
6т. 9. Заместете съществителното име с подходящото местоимение в изразите C'est.../ Ce sont... .
6т. 10. Кои изречения са ГРЕШНИ?
6т. 11. Свържете правилната форма на местоимението JE в изразите.
6т. 12. Подредете правилно изречението (Аз пък обичам да танцувам.)
11т. 13. Попълнете изречението с липсващите местоимения.
11т. 14. Подредете правилно изречението (Ама ние сме четирима!).
11т. 15. Попълнете изречението с липсващите местоимения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!