logo

Тест: Лични местоимения. Pronoms personnels

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато говоря от свое име (АЗ), на френски използвам местоимението:
2
Когато се обръщам към някого, използвам местоимението:
3
Когато говорим от името на повече хора (НИЕ), можем да използваме формите:
4
За трето лице множествено число (ТЕ) на френски език има:
5
В кои случаи личното местоимение JE се пише съкратено (J’)?
6
Местоименията за трето лице IL/ELLE, ILS/ELLES заместват:
7
Когато използваме личното местоимение ON, глаголът винаги се спряга:
8
Свържете личните местоимения-подлог със съответните им свободни местоимения.
9
Заместете съществителното име с подходящото местоимение в изразите C'est.../ Ce sont... .
10
Кои изречения са ГРЕШНИ?
11
Свържете правилната форма на местоимението JE в изразите.
12
Подредете правилно изречението (Аз пък обичам да танцувам.)
13
Попълнете изречението с липсващите местоимения.
14
Подредете правилно изречението (Ама ние сме четирима!).
15
Попълнете изречението с липсващите местоимения.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Лични местоимения. Pronoms personnels“ ще проверите дали сте научили формите на „свързаните“ лични местоимения (JE, TU, IL/ELLE; NOUS, VOUS, ILS/ELLES) – тези, които показват кой върши действието, изразено с глагола. Ще проверите дали сте запомнили как и кога се използва типичното за френски език лично местоимение ON. Ще проверите и дали вече знаете кои са „свободните“ местоимения (MOI, TOI, LUI/ELLE; NOUS, VOUS, EUX/ELLES) и как се използват те. Ще сте сигурни, че сте научили нови изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се