logo

Тест: Глаголите ALLER и FAIRE

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът ALLER се спряга:
2
Окончанието за 3-то лице множествено число на сегашното време (-ENT) НЕ се отнася за 4-те глагола AVOIR, ETRE, ALLER, FAIRE
3
Свържете местоименията със съответните форми на глагола ALLER.
4
Свържете местоименията със съответните форми на глагола FAIRE.
  • JE IL ILS VOUS fais fait font faites
5
Конструкцията на глагола ALLER с инфинитив:
6
Свържете изреченията с правилния предлог.
7
Свържете изреченията с техните съответствия на френски.
8
Свържете изреченията със значението на глагола FAIRE.
9
Свържете с липсващите елементи - спрегнат глагол и членна форма.
10
Свържете с липсващия елемент – членна форма (DU/UNE) или предлога (DE/D’).
11
Quel temps fait-il ?
  • Свържете отговора със съответното значение.
12
On va où ?
  • Свържете отговора с подходящия израз.
13
Попълнете израза с глаголната форма:
  • 3 + 3 ….. 6.
14
Напишете на френски Ние пазаруваме.
15
Напишете на френски Отивам да взема хляб.

Описание на теста

С онлайн теста „Глаголите ALLER и FAIRE” по френски език за ниво А1 ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време два от най-често употребяваните, но доста неправилни глаголи – ОТИВАМ/ХОДЯ и ПРАВЯ. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще видите дали сте научили как се образува бъдеще време с ALLER. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази с глагола FAIRE.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се