Упражнение: Глаголите ALLER и FAIRE


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Глаголите ALLER и FAIRE” по френски език за ниво А1 ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време два от най-често употребяваните, но доста неправилни глаголи – ОТИВАМ/ХОДЯ и ПРАВЯ. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще видите дали сте научили как се образува бъдеще време с ALLER. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази с глагола FAIRE.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глаголът ALLER се спряга:
5т. 2. Окончанието за 3-то лице множествено число на сегашното време (-ENT) НЕ се отнася за 4-те глагола AVOIR, ETRE, ALLER, FAIRE
5т. 3. Свържете местоименията със съответните форми на глагола ALLER.
5т. 4. Свържете местоименията със съответните форми на глагола FAIRE.
  • JE IL ILS VOUS fais fait font faites
5т. 5. Конструкцията на глагола ALLER с инфинитив:
6т. 6. Свържете изреченията с правилния предлог.
6т. 7. Свържете изреченията с техните съответствия на френски.
6т. 8. Свържете изреченията със значението на глагола FAIRE.
6т. 9. Свържете с липсващите елементи - спрегнат глагол и членна форма.
6т. 10. Свържете с липсващия елемент – членна форма (DU/UNE) или предлога (DE/D’).
6т. 11. Quel temps fait-il ?
  • Свържете отговора със съответното значение.
6т. 12. On va où ?
  • Свържете отговора с подходящия израз.
11т. 13. Попълнете израза с глаголната форма:
  • 3 + 3 ….. 6.
11т. 14. Напишете на френски Ние пазаруваме.
11т. 15. Напишете на френски Отивам да взема хляб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!