logo

Тест: Възвратните глаголи. Les verbes pronominaux

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден глагол е възвратен, когато се спряга с възвратно местоимение.
2
Възвратното местоимение SE/S’ се променя в 1-во и 2-ро лице, съответно: Je-ME, Tu-TE; Nous-NOUS, Vous-VOUS.
3
Когато глаголът започва с гласна, формите на възвратното местоимение SE се съкращават с апостроф:
4
Свържете с правилното възвратно местоимение.
5
В отрицателна форма елементите NE….PAS:
6
Подредете правилно изречението.
7
Подредете правилно изречението.
8
Коя форма на глагола да изберем, за да кажем съответно СПИРАМ (НЯКЪДЕ) или СПИРАМ (НЕЩО)?
9
Свържете изреченията с ролята на възвратното местоимение (със значение СЕ или СИ).  
10
Подредете правилно изречението.
11
Подредете правилно изречението.
12
Препишете изречението Tu te ne tais pas., като го подредите правилно.
13
Препишете изречението като поправите допуснатата грешка.
  •  Je n’aime pas se promener au centre-ville.
14
Напишете на френски Тръгвам си.
15
Напишете на френски Все ми е тая (Не ми пука).

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1  „Възвратните глаголи. Les verbes pronominaux” ще видите дали сте научили как се образуват те и как се променя възвратното местоимение (SE/S’) в различните лица. Ще проверите знаете ли къде е неговото място в инфинитивна конструкция, в положително и отрицателно изречение. Ще видите дали сте научили и много възвратни глаголи, с които описваме всекидневни дейности, реакции и състояния.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се