Упражнение: Инверсия на подлога. L'inversion du sujet.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Инверсия на подлога. L'inversion du sujet” по френски език за ниво А1 ще видите дали сте научили как се прави инверсията на подлога, когато той е съществително име или местоимение, какви са особеностите при писане, кога се използва инверсия на подлога, как се подреждат изреченията в положителна и отрицателна форма с „обикновени“ и възвратни глаголи. Ще проверите и знаете ли как се държи в този случай изразът IL Y A… IL N’Y A PAS.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Инверсия на подлога означава, че вместо пред глагола, където е обичайното му място, подлогът застава след него.
5т. 2. Инверсията на подлога се прави най-вече за съставяне на въпросително изречение.
5т. 3. Когато подлогът е лично местоимение, при инверсия той се пише свързано с глагола с тире.
5т. 4. Въпросителното изречение с инверсия на подлога се прави:
5т. 5. Инверсия на подлога може да се прави със съществително име:
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Кои изречения са написани ГРЕШНО?
6т. 8. Кои изречения са написани ГРЕШНО?
6т. 9. Подредете правилно изречението.
6т. 10. Подредете правилно изречението.
6т. 11. Подредете правилно изречението.
6т. 12. Подредете правилно изречението.
11т. 13. Допълнете изречението с липсващите елементи.
11т. 14. Какъв е по-краткият вариант на изречението Nous amusons-nous bien ?
  • (Използвайте местоимението ON.)
11т. 15. Напишете въпроса към даденото изречение с инверсия на подлога.
  • Marie arrive demain.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!