logo

Тест: Инверсия на подлога. L'inversion du sujet.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Инверсия на подлога означава, че вместо пред глагола, където е обичайното му място, подлогът застава след него.
2
Инверсията на подлога се прави най-вече за съставяне на въпросително изречение.
3
Когато подлогът е лично местоимение, при инверсия той се пише свързано с глагола с тире.
4
Въпросителното изречение с инверсия на подлога се прави:
5
Инверсия на подлога може да се прави със съществително име:
6
Подредете правилно изречението.
7
Кои изречения са написани ГРЕШНО?
8
Кои изречения са написани ГРЕШНО?
9
Подредете правилно изречението.
10
Подредете правилно изречението.
11
Подредете правилно изречението.
12
Подредете правилно изречението.
13
Допълнете изречението с липсващите елементи.
14
Какъв е по-краткият вариант на изречението Nous amusons-nous bien ?
  • (Използвайте местоимението ON.)
15
Напишете въпроса към даденото изречение с инверсия на подлога.
  • Marie arrive demain.

Описание на теста

С онлайн теста „Инверсия на подлога. L'inversion du sujet” по френски език за ниво А1 ще видите дали сте научили как се прави инверсията на подлога, когато той е съществително име или местоимение, какви са особеностите при писане, кога се използва инверсия на подлога, как се подреждат изреченията в положителна и отрицателна форма с „обикновени“ и възвратни глаголи. Ще проверите и знаете ли как се държи в този случай изразът IL Y A… IL N’Y A PAS.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се