Упражнение: Показателни (прилагателни). Les adjectifs démonstratifs.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Показателни (прилагателни). Les adjectifs démonstratifs.” по френски език за ниво А1 ще видите дали сте научили кои са формите на показателните, защо се наричат и използват като прилагателни, какви са особеностите на формата за мъжки род единствено число (CE/CET). Ще проверите дали знаете как да различавате показателното прилагателно от местоимението CE. Ще сте сигурни, че сте научили и как се използват свързаните частици -CI, -LÀ.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Показателното прилагателно за мъжки род единствено число:
5т. 2. Показателното прилагателно за женски род единствено число има една форма CETTE, независимо как започва съществителното.
5т. 3. Показателното прилагателно за множествено число има една форма CES, независимо какъв род е и как започва съществителното.
5т. 4. Формата за мъжки род ед.ч. (+съществително със съгласна) и формата за множествено число:
5т. 5. Формата за мъжки род ед.ч. (+съществително с гласна/h) и формата за женски род ед.ч.:
6т. 6. Свържете съществителните със съответното показателно прилагателно.
6т. 7. Свържете съществителните със съответното показателно прилагателно.
6т. 8. Свържете с липсващото показателно прилагателно.
6т. 9. Свържете със значението на CE
6т. 10. Свържете със значението на показателното прилагателно в изреченията.
6т. 11. Подредете правилно изречението.
6т. 12. Подредете правилно изречението.
11т. 13. Допълнете изречението с липсващия елемент.
11т. 14. Препишете изречението Je connais c’est homme., като поправите допуснатата грешка.
11т. 15. Препишете изречението като поправите допуснатата грешка.
  • C’est appartement est cher.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!