logo

Тест: Das Präteritum. Starke Verben. Teil 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете подходящото лично местоимение за даденото изречение.
  • ... ging am Abend ins Kino.
2
Изберете подходящата глаголна форма за даденото изречение.
  • Um 19 Uhr ... wir unsere Hausaufgaben.
3
В кои два случая силните глаголи НЕ добавят лично окончание при образуване на Präteritum?
4
Еднакви ли са формите в Präteritum за първо и трето лице множествено число?
5
Формата за Präteritum на глагола essen e ... .
6
Свържете частите на изреченията.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Формите на един от глаголите са грешни. Посочете глагола.
9
Попълнете липсващите форми за Präteritum.
10
Свържете частите на изреченията.
11
Изберете подходящия глагол: brach или brachte?
12
Изберете подходящия глагол: bot или bat?
13
Допишете липсващите форми за Präteritum на глагола gehen.
14
Напишете липсващите форми за Präteritum.
15
Формата за Präteritum на глагола bleiben е blieb. Спрегнете го в единствено и множествено число.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Das Präteritum. Starke Verben. Teil 2" съдържа разнообразни задачи за спрежението на силните/неправилните глаголи в Präteritum (Konjugation der starken Verben im Präteritum). Кои форми съвпадат в Präteritum и имат ли всички те лични окончания? Кое е правилно - kam или kamm, traf или traff, gefiel или gefiell? Кои са формите за Präteritum на глаголите lassen и lesen, brechen и bringen, bieten и bitten? Проверете знанията си по един забавен начин!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се