Упражнение: Das Präteritum. Starke Verben. Teil 2


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Das Präteritum. Starke Verben. Teil 2" съдържа разнообразни задачи за спрежението на силните/неправилните глаголи в Präteritum (Konjugation der starken Verben im Präteritum). Кои форми съвпадат в Präteritum и имат ли всички те лични окончания? Кое е правилно - kam или kamm, traf или traff, gefiel или gefiell? Кои са формите за Präteritum на глаголите lassen и lesen, brechen и bringen, bieten и bitten? Проверете знанията си по един забавен начин!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изберете подходящото лично местоимение за даденото изречение.
  • ... ging am Abend ins Kino.
5т. 2. Изберете подходящата глаголна форма за даденото изречение.
  • Um 19 Uhr ... wir unsere Hausaufgaben.
5т. 3. В кои два случая силните глаголи НЕ добавят лично окончание при образуване на Präteritum?
5т. 4. Еднакви ли са формите в Präteritum за първо и трето лице множествено число?
5т. 5. Формата за Präteritum на глагола essen e ... .
6т. 6. Свържете частите на изреченията.
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. Формите на един от глаголите са грешни. Посочете глагола.
6т. 9. Попълнете липсващите форми за Präteritum.
6т. 10. Свържете частите на изреченията.
6т. 11. Изберете подходящия глагол: brach или brachte?
6т. 12. Изберете подходящия глагол: bot или bat?
11т. 13. Допишете липсващите форми за Präteritum на глагола gehen.
11т. 14. Напишете липсващите форми за Präteritum.
11т. 15. Формата за Präteritum на глагола bleiben е blieb. Спрегнете го в единствено и множествено число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Българин в чужбина

01:47 - 17.11.2017

6
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1