logo

Тест: Das Präteritum. Starke Verben. Teil 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е правилото?
  • Präteritum на слабите глаголи се образува с наставката -te.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Силните глаголи обикновено променят коренната си гласна при образуване на Präteritum.
3
Дадените глаголни форми са на силни глаголи. Кои две от тях са образувани правилно?
4
Формата за Präteritum на глагола binden е band. Коя е формата за Präteritum на производния му глагол verbinden?
5
Кой ред съдържа САМО СИЛНИ глаголи в Präteritum?
6
Свържете инфинитивите на глаголите с техните форми за Präteritum.
7
Свържете инфинитивите на глаголите с техните форми за Präteritum.
8
Свържете миналите глаголни форми с подходящата картинка.
9
Свържете миналите глаголни форми с подходящата картинка.
10
Свържете изреченията с подходящия текст.
11
Изберете правилната форма на Präteritum.
12
Свържете изреченията на немски и български език.
13
Напишете формите за Präteritum.
14
Напишете формите за Präteritum.
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

Каква е разликата в образуването на Präteritum между слабите (schwache Verben) и силните (starke Verben) глаголи? Кои от тях образуват миналото си време чрез прибавяне на окончанието -te и кои - чрез промяна на коренната гласна? Добавят ли силните глаголи също някакво окончание в Präteritum? Кои са формите за Präteritum на gehen, finden, kommen, essen, bleiben, riechen, tun, schlafen? Форми на кои глаголи са verlor, ließ, las, gefiel, zog? Проверете основните си знания за Präteritum с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Das Präteritum. Starke Verben. Teil 1".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се