Упражнение: Деление на дроби. Решени важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Деление на дроби. Решени важни задачи". Ще проверите дали правилно умеете да делите обикновени дроби, обикновени с десетични дроби и цели числа, разделени с обикновени дроби. Ще се упражнявате да решавате задачи с неизвестно делимо и множител. Ще решавате текстови задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Намерете частното B=\frac{5}{7}:x, ако x=1,5.
5т. 2. Разделете 9 на \frac{15}{16}. Колко получихте?
5т. 3. Вярно ли е, че:
  •  \frac{\frac{3}{11}}{\frac{5}{8}}=\frac{3.8}{11.5}=\frac{24}{55}
5т. 4. Ако a=1\frac{1}{2}, пресметнете: a.\frac{1}{a}.
5т. 5. Пресметнете: x.\frac{3}{14}=\frac{12}{21}.
6т. 6. Ако x:3\frac{4}{7}=14, то x е равно на:
6т. 7. Разделете числото \frac{3}{7} с неговото реципрочно число. Колко получихте?
6т. 8. Свържете вярно.
6т. 9. Кое равенство НЕ е вярно?
  • 1) \frac{15}{16}:0,6=1\frac{9}{16}
  • 2) 3\frac{3}{5}:0,2=18
  • 3) \frac{22}{9}:1,1=\frac{2}{9}
6т. 10. Намерете x, ако x:\frac{7}{24}=\frac{8}{49}.
6т. 11. Посочете стойност на x, записана с десетична дроб, ако x.2\frac{2}{3}=4,8.
6т. 12. Пресметнете стойността на израза a%2B\frac{1}{a} , ако a=\frac{2}{5}.
11т. 13. Възрастно кенгуру е високо 1\frac{3}{5} м, а новородено - \frac{1}{40} м. Колко пъти възрастното кенгуру е по-високо от новороденото?
  • Попълнете празното място с цифри.
11т. 14. Какво разстояние изминава колело с обиколка \frac{26}{55} м, ако прави 22 завъртания. Посочете разстоянието /x/ и уравнението, с което се намира.
11т. 15. За \frac{2}{3} часа лека кола изминала 40\frac{1}{2} км. Намерете нейната скорост, записана в десетична дроб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!