logo

Тест: Ъгъл. Измерване на ъгли. Ъглополовяща

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Геометрична фигура, образувана от два лъча с общо начало се нарича:
2
Вярно ли е, че:
  • Лъчите, които образуват ъгъла се наричат рамене на ъгъла, а общото началото - връх на ъгъла.
3
Даденият на чертежа ъгъл α може също да се означи по следния начин:
4
Ако ОМ→ е вътрешен лъч за ∠АОР, то ∠АОР може да се запише като сбор на ъгли по следния начин:
5
Кой е върхът и кои са раменете на \measuredangle MNP?
6
Ако лъчът ОС→ е вътрешен лъч за ∠АОВ. Ако ∠АОС=45º и ∠СОВ=15º, то намери мярката на ∠АОВ.
7
Ако лъчът ОС→ е вътрешен лъч за ∠АОВ. Ако ∠АОС=30º , а  ∠АОВ=82º, то намери мярката на ∠СОВ .
8
Лъчът ОС→ е вътрешен лъч за ∠АОВ. Намери сбора на дадените на чертежа ъгли α и β, ако α=30º15' и β=25º20'.
9
На колко минути е равен ъгъл γ=15º?
10
Подреди по големина ъглите, започвайки от най-малкия ъгъл.
11
Даден е ∠АОВ=90º. Лъчът ОС→ е вътрешен за ∠АОВ. ∠ВОС е два пъти по-голям от ∠АОС. Намери мярката на ∠АОС и ∠ВОС.
12
Намери мярката на \measuredangle AOB, ако \measuredangle AOC=27^\circ30' и лъчът OC--> е ъглополовяща.
13
На чертежа \measuredangle AOB=100^\circ\measuredangle BOC=20^\circ. Лъчът OM--> е ъглополовяща на \measuredangle AOC. Намери \measuredangle BOM.
14
Мартин начертал ъгъл, равен на 80º. Разделил го с вътрешен лъч на два ъгъла и установил, че градусните мерки на тези два ъгъла се отнасят както 1:3. Какви били мерките на получените два ъгъла?
  • Попълни числата, като в първото поле запишеш по-малката градусна мярка, а във второто – по-голямата.
15
Дадени са три лъча OM,ON и OP. Ако \measuredangle MOP=30^\circ,\measuredangle NOP=80^\circ,\measuredangle MON=50^\circ, кой лъч е между останалите два?

Описание на теста

В онлайн теста "Ъгъл. Измерване на ъгли" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил геометричната фигура ъгъл. Знаеш ли как се измерват ъгли? Знаеш ли кои са мерните единици, с които се измерват ъгли? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш новите понятия и упражниш свойствата на ъглите. Реши теста, за да си сигурен в знанията си за ъгъл и стани най-добрия по математика в 7. клас. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се