logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Нека точка О лежи върху правата а. Казваме, че точка О разделя правата а на:
2
Нека точка О лежи върху правата а. Точка О разделя правата а на два лъча и се нарича:
3
Двата лъча, на които точка О разделя правата а се наричат:
4
Вярно ли е, че:
  • Ако точка Х е от лъча Оа→ и е такава, че ОХ=АВ, казваме, че отсечката АВ се нанася върху лъча до точката Х.
 
5
Нека точка О лежи на правата а. Вярно ли е, че:
  • Означението Оа→ бележи лъч от правата а с начало точка О.
6
Кои точки не принадлежат на лъча AD-->?
7
Върху лъч Оа→ са взети последователно две точки А и В. Ако ОА = 2 cm и дължината на ОА е половината от дължината на ОВ, намери дължината на ОВ.
8
Върху лъч Оа→ са взети последователно две точки А и В. Ако ОВ = 15 cm и дължината на ОВ = 3ОА, намери дължината на ОА.
9
Върху лъч Оа→ са взети последователно три точки А, В и С. Ако ОА = 2 cm и дължината на ОА е една трета от дължината на ОВ, а дължината на ОС = 2.ОВ, намери дължината на ОС.
10
Подреди решението на задачата:
  1. Начертай лъч с начало т. О.
  2. Отбележи на лъча т. М.
  3. На противоположния му лъч отбележи т. N.
  4. Отбележи точка В, така че точка М да е между точките О и В.
11
Свържи правилно.
12
От чертежа запиши разлика на кои отсечки е отсечката МР?
13
Върху лъч с начало О са нанесени отсечките ОА и ОВ, така че точка А е среда на втората отсечка. Сборът на дължините на двете отсечки е 18 dm. Намери дължините на двете отсечки.
14
Върху два противоположни лъча с общо начало точка О са нанесени отсечка ОА = 3 cm и отсечка ОВ = 5 cm. Намери дължината на отсечка АВ.
15
Голямата стрелка на часовник има дължина 7 cm, а малката стрелка - половината от дължината на голямата стрелка. Каква е дължината на отсечката, образувана от краищата на двете стрелки в 9 часа и 15 минути?

Описание на теста

В онлайн теста "Лъч" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието лъч. Знаеш ли кои лъчи са противоположни лъчи? Знаеш ли правилото, което определя как се нанася отсечка върху лъч? Реши задачите от теста, за да упражниш понятията лъч и отсечка и стани майстор в нанасяне на отсечки. За да бъде успешен тестът, приготви си лист и молив. Работи, за да станеш най-добрия по математика в 7. клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се