new-logo

Тест: Въведение в геометрията. Точка, права и отсечка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • Най-простите геометрични фигури – точки – е прието да се означават с главни латински букви, а правите – с малки латински букви?
2
Избери вярното.
 • През две точки минава:
3
Вярно ли е, че:
 • Точка С ∈ а и точка D ∉ а?
 
4
Част от права, ограничена (отсечена) от две точки, се нарича:
5
Вярно ли е, че:
 • Дължината на отсечката е положително число, получено при измерването ѝ с избрана мерна единица?
 
6
Ако отсечката АВ има измерена дължина 15 cm, то също може да се твърди, че:
7
Свържи правилно.
8
 • Точките А, В, С лежат на една права и точка С е между точките А и В.
 • Ако АС = 5,5 cm и СВ = 12 cm, то AB = ?
9
По данните от чертежа определи верните твърдения.
10
Точките А, В, С лежат на една права и точка С е между точките А и В.
 • Ако АВ = 15 cm и АС = 7,5 cm, то може ли да се твърди, че точка С е среда на отсечката АВ?
11
 • Дадена е права а и точките А, В, С, D, които лежат на правата, както е показано на чертежа.
 • Ако АС=ВD, то на коя отсечка е равна отсечката AD?
 
12
Подреди отсечките по големина, започвайки от най-малката.
13
Точките A, B, M, N лежат върху правата а.
 • Дължината на отсечката АВ = 16 cm. Точка М е среда на АВ.
 • Като знаеш, че т. N е среда на отсечката МВ, намери дължината на отсечката AN.
14
Мишо имал две летви с дължини 10 cm и 13 cm. Съединил ги с лепило в права линия, като ги застъпил 2 cm. Каква е дължината на получената летва?
15
Точките А, В, С и D лежат на една права, като AB = 4,3 cm, BC = 7,5 cm, CD = 6,2 cm и AD = 18 cm. Намери дължините на отсечките АС и BD.

Описание на теста

В онлайн теста "Геометрия. Точка, права, отсечка" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятията точка, права, отсечка. Знаеш ли колко прави минават през две точки, какво е дължина на отсечка и на колко е равна дължината на сбора на две отсечки? Реши задачите от теста, за да си уверен в знанията си по геометрия и стани най-добрия по математика в 7. клас. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (72)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се