new-logo

Тест: Question tags. Въпроси с нали. Част 2. Упражнения. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във въпросите с нали (question tags, tag questions) винаги опашката е противоположна на основната част.
2
Как образуваме въпросите с нали (question tags, tag questions) в Present simple (Сегашно просто)?
  • Свържете основната част с подходящия спомагателен глагол за опашката.
3
Как образуваме въпросите с нали (question tags, tag questions) в Present Continuous (Сегашно продължително)?
  • Свържете основната част с подходящия спомагателен глагол за опашката.
4
При въпросите с нали (question tags, tag questions) в Past Simple (Минало просто) в опашката използваме...
5
Как образуваме въпросите с нали (question tags, tag questions) в Past Continuous (Минало продължително)?
  • Свържете основната част с подходящия спомагателен глагол за опашката.
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • They didn’t feed the dog last morning, _____________? 
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Catty is studying now, ___________? 
8
Choose the correct sentence.
  • Изберете правилното изречение.
9
Choose the correct sentence.
  • Изберете правилното изречение.
10
Свържете Question tags.
11
Свържете Question tags.
12
Свържете Question tags.
13
Допишете Question tags.
14
Допишете Question tags.
15
Допишете Question tags.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 6. клас “Question tags. Въпроси с нали. Част 2. Упражнения. Exercises” ще тествате наученото от видео урока за опашатите въпроси (tag questions) в Present Simple (Сегашно просто), Present Continuous (Сегашно продължително), Past Simple (Минало просто) и Past Continuous (Минало продължително). Ще пишете положителни (positive) и отрицателни (negative) опашки като използвате спомагателните глаголи do/does, don’t/doesn’t, am/is/are, isn’t/aren’t, did/didn't, was/were, wasn’t и weren’t. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се