logo

Тест: Пресмятане на числови изрази

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметнете: \left ( \frac710-\frac13 \right )-\left ( \frac23-\frac12 \right ).
2
Проверете верността на равенството:
 • \left ( \frac154+\frac89 \right )-2\frac14= \frac4318
 
3
Намерете неизвестното число x, ако:  8\frac56+\left ( 3-x \right )=10\frac13.
4
Стойността на израза \frac76+ \left ( \frac2930-\frac1315 \right ) е:
5
Извършете действията и посочете верния отговор.
 • \left [ \left ( 1+\frac19 \right )-\frac13 \right ]-\frac14.
6
Числото 4\frac14 е намалено с разликата на неизвестно число x и 2\frac15. Разликата е \frac210.
 • Посочете неизвестното число.
7
Ако към разликата на числата 6\frac13 и 5\frac34 прибавим техния сбор, ще се получи:
8
Какво число трябва да прибавим към 10\frac12 за да получим сбор, равен на разликата на числата 27\frac34 и 11\frac14?
9
Пресметнете:
 • 12\frac34-\left [ 6\frac56-\left ( 4\frac12+1\frac23 \right ) \right ]
10
Намери x, ако 3\frac710-\left ( x+1\frac12 \right )=1\frac35.
11
Пресметнете:
 • \left ( 3\frac25-\frac13 \right )-\left ( \frac23-\frac610 \right )
12
Първото от три числа е 7\frac56. Всяко следващо е с 2\frac13 по-малко от предходното. Сборът на второто и третото число е:
13
За участие в математическо международно състезание с влак пътували \frac112 от учениците. Със самолет пътували с \frac16 повече ученици отколкото с влак. Останалите пътували с кораб.
 • Каква част от учениците са пътували с кораб?
 • Свържете вярно.
 
14
В един зеленчуков магазин продали за един ден 21\frac25 kg ябълки. До обед продали на един човек 4 kg ябълки, а по-късно още 2\frac13 kg на друг.
 • Колко ябълки /x/ са продали след обед в магазина?
 • Подредете правилно етапите на решение на задачата.
15
Кирил прочел една книга за 4 дни. Първия ден прочел \frac38 от нея, втория - с \frac14 по-малко от нея, третия ден прочел \frac16 от книгата.
 • Каква част от книгата е останала от книгата за последния ден?
 • Свържете вярно.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Пресмятане на числови изрази". Тук ще проверите дали знаете и умеете да пресмятате числови изрази, в които има скоби. Ще тествате уменията си да спазвате реда на действия в един израз. Ще пресмятате изрази с десетични дроби, обикновени дроби и смесени числа. Ще решавате по-сложни изрази с неизвестно число. Ще проверите дадени изрази дали вярно са пресметнати или не. Ще решавате текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се