logo

Тест: Изваждане на дроби с различни знаменатели

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че обикновени дроби с различни знаменатели изваждаме като ги приведем към дроби с общ знаменател и ги извадим.
2
Проверете дали е вярно, че  \frac12-\frac13=\frac16?
3
Пресметнете \frac112-\frac103.
4
Извършете изваждането 37\frac213-5\frac12.
5
Извадете \frac12 от \frac78. Колко получихте?
6
Намерете разликата: 26\frac715-8\frac15. Колко получихте?
7
Посочете НЕВЯРНОТО равенство.
8
Посочете вярната разлика 2\frac712-\left ( \frac13-\frac14 \right ).
9
От разликата на числата 1\frac314 и \frac121 извадете \frac16. Колко получихте?
10
Подредете по големина разликите, започвайки от разликата с най- малка стойност.
11
Първото от три числа е 7\frac56. Всяко следващо число е с 2\frac13 по-малко от предходното. Посочете второто и третото число и техния сбор.
12
Открийте цифрата на мястото на *:
  • \frac57-\frac*14=\frac12.
13
Свържете правилно.
14
От сбора на числата \frac25 и \frac34 Мими извадила \frac320. Колко е получила?
15
Един товарен камион превозва 5\frac710 t товар, а друг - с 1\frac25 t по-малко. Посочете колко товар общо превозват двата камиона?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Изваждане на дроби с различни знаменатели". Тук ще проверите дали знаете и умеете да изваждате дроби с различни знаменатели. Ще намирате разликата на обикновени дроби и на смесени числа. Ще си припомните как се привеждат дроби към еднакви знаменатели. Ще проверите дадени разлики дали са верни или не. Ще решавате текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се