new-logo

Тест: Used to. Упражнения. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използваме used to за действие, което...
2
Използваме Past Simple за действие, което...
3
За действие, което се е случило само веднъж използваме Past Simple.
  • НЕ може да използваме used to
4
След used to пишем...
5
Used to е част от Past Simple (Минало просто) и в отрицателни и въпросителни изречения използваме:
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My family ___________ eat fast food very often but now we prefer fruit and vegetables. 
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • They _________ travel. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Did she ________? 
9
Има две изречения, които означават “Те ходеха в Лондон всяка година.” Кои са те?
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Тя направи палачинки вчера.”
  • She _______  pancakes yesterday.
11
Изречението “Matt used to work in a restaurant when he was young.” е...
12
Изречението “She used to break her mobile phone yesterday.” е... 
13
Допишете изреченията с правилната форма на used to и глагола в скобите.
14
Допишете изреченията с правилната форма на used to и глагола в скобите ИЛИ в Past Simple.
15
Допишете изреченията за себе си.

Описание на теста

С онлайн теста “Used to. Упражнения. Част 2” по английски език за 6. клас ще продължите да тренирате всичко научено за начина, по който говорим за навици, които сме имали или за действия, които са се случвали често, но вече не. Ще правите изречения с used to, did и use to и ще се убедите, че приликите и разликите им с Past Simple (Минало просто) са много лесни. Упражнете всичко научено от видео урока и заблестете на контролните в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се