Упражнение: Used to. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста “Used to. Част 1” за 6. клас по английски език ще упражните наученото от видео урока за used to. Ще потренирате случаите, в които се използва. Ще образувате положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions) и ще докажете, че знаете кога се използва used to и кога - use to. Ще използвате дори спомагателния глагол did. Мислете за навици (habits) и неща, които са се случвали редовно в миналото (in the past) и хайде напред към упражнението! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Used to и use означават едно и също нещо.
5т. 2. Използваме used to за…
5т. 3. Used to НЕ се превежда с дума или израз в изречението, но се подразбира.
5т. 4. След used to пишем...
5т. 5. Used to е част от Past Simple (Минало просто) и в отрицателни и въпросителни изречения използваме спомагателен глагол did и ...
6т. 6. Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • _______________ every evening but now she often goes to restaurants. 
6т. 7. Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • The dog  _____________ at cats. 
6т. 8. Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • ____________ to the beach every weekend when they lived in Varna? 
6т. 9. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Kevin _______ walk in the mountains every weekend before he started his new job. 
6т. 10. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Alexandra _____________ to Paris every summer when she was a student. 
6т. 11. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Simon  _____________ drive very often when he was young. 
6т. 12. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • _____________ play tennis twice a week? 
11т. 13. Допишете положителните изречения с used to + глагола в скобите.
11т. 14. Допишете отрицателните изречения с didn’t use to + глагола в скобите.
11т. 15. Допишете въпросителните изречения с Did и use to + глагола в скобите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:28 - 14.03.2017

6:00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

21:48 - 15.02.2017

6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.