new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Used to и use означават едно и също нещо.
2
Използваме used to за…
3
Used to НЕ се превежда с дума или израз в изречението, но се подразбира.
4
След used to пишем...
5
Used to е част от Past Simple (Минало просто) и в отрицателни и въпросителни изречения използваме спомагателен глагол did и ...
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • _______________ every evening but now she often goes to restaurants. 
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • The dog  _____________ at cats. 
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • ____________ to the beach every weekend when they lived in Varna? 
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Kevin _______ walk in the mountains every weekend before he started his new job. 
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Alexandra _____________ to Paris every summer when she was a student. 
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Simon  _____________ drive very often when he was young. 
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • _____________ play tennis twice a week? 
13
Допишете положителните изречения с used to + глагола в скобите.
14
Допишете отрицателните изречения с didn’t use to + глагола в скобите.
15
Допишете въпросителните изречения с Did и use to + глагола в скобите.

Описание на теста

С онлайн теста “Used to. Част 1” за 6. клас по английски език ще упражните наученото от видео урока за used to. Ще потренирате случаите, в които се използва. Ще образувате положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions) и ще докажете, че знаете кога се използва used to и кога - use to. Ще използвате дори спомагателния глагол did. Мислете за навици (habits) и неща, които са се случвали редовно в миналото (in the past) и хайде напред към упражнението! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се