logo

Тест: Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Exercises. Упражнения. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допишете правилото.
2
Don’t have to и doesn’t have to означават не е нужно да.
  • Коя е формата им за минало време?
3
Be allowed to означава позволено е да.
  • Кои са формите му за минало време?
4
Свържете думите със значенията им.
5
Кои глаголи НЯМАТ форма за минало време?
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изреченията “Ти трябваше да напишеш домашната си вчера. Сега не може да излезем.”
  • You ________ write your homework yesterday. We can’t go out now. 
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Когато бях малък, не беше необходимо да помагам на сестра ми с домашната ѝ.”
  • When I was young, I __________ help my sister with her homework. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “На тях им беше позволено да гледат телевизия цял ден вчера.”
  • They __________ watch TV all day yesterday. 
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Не им беше позволено да играят футбол в градината миналата неделя.”
  • They __________ play football in the garden last Sunday. 
10
Изречението “Angela didn’t must go to school last Friday because she was at a Math competition.” е...
11
Изречението “You must to eat healthy food.” е…
12
Изречението “They were allowed to use their phones and tablets at school yesterday.” е...
13
Свържете, за да образувате смислени изречения.
14
Свържете, за да образувате смислени изречения.
15
Допишете изреченията с правилната форма на have to или be allowed to в минало време.

Описание на теста

С онлайн теста “Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Exercises. Упражнения Част 2” за 6. клас по английски език ще упражните всичко, което успяхте да научите от видео урока за задължение (obligation), необходимост (necessity), позволение (permission) и забрана (prohibition). Ще образувате изречения в минало време с положителните и отрицателните форми на have to - had (трябваше да, необходимо беше да) и didn’t have to (не беше необходимо да) и be allowed to - was / were allowed to (позволено беше да) и wasn’t / weren’t allowed to (не беше позволено да). Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се