Упражнение: Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста “Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1” за 6. клас по английски език ще упражните всичко, което успяхте да научите от видео урока. Ще формирате изречения в сегашно време с положителните и отрицателните форми на must - must (трябва да) и mustn’t (не трябва да), have to - have to / has to (трябва да, необходимо е да) и don’t have to / doesn’t have to (не е необходимо да) и be allowed to - am / is / are allowed to (позволено е да) и am not / isn’t / aren’t allowed to (не е позволено да). Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете правилото с must и mustn’t.
5т. 2. Попълнете правилото с have to и don’t have to.
5т. 3. Как се превежда be allowed to в положителни и отрицателни изречения?
5т. 4. Свържете формите за сегашно и минало време на глаголите.
5т. 5. Mustn’t и don’t have to имат напълно различни значения. Mustn’t означава не трябва да, а don’t have to - не е нужно да.
6т. 6. You mustn’t go to bed now. и You don’t have to go to bed now. означават едно и също нещо.
6т. 7. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Аз трябва да спортувам.”
 • I ___________ do sports.
6т. 8. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Те не трябва да закъсняват.”
 • They _________ be late. 
6т. 9. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Ние трябва да носим униформи в училище.”
 • We __________ wear uniforms at school. 
6т. 10. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изреченията “Не е необходимо да носиш палатка. Имаме много.”
 • You ____________ bring a tent. We have got a lot. 
6т. 11. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Позволено ни е да използваме лаптопи в клас.”
 • We __________  use laptops in class. 
6т. 12. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Не ни е позволено да ядем в клас.”
 • We ______________ eat in class. 
11т. 13. Свържете, за да образувате смислени изречения.
11т. 14. Попълнете вторите изречения така, че да запазите същия смисъл. Използвайте not allowed to и mustn’t.
11т. 15. Допишете изреченията с mustn’t и don’t have to.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!