Упражнение: Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 2


Описание на упражнението

Кои са формите за миналото време Präteritum на силни глаголи (starke Verben) като ziehen, nachsprechen, halten, sehen, lassen? Как спрягаме в единствено и множествено число силните глаголи в Präteritum? Какво означават на български sich erbrechen, anziehen, verlaufen? Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 2" ще ви помогне да затвърдите значението, миналите форми и цялостното спрежение на голяма част от силните (неправилни) глаголи в немския език - както тези без представка, така и тези с делима или неделима представка.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои две изречения съдържат глагол с делима представка?
5т. 2. Кои две изречения съдържат глагол с делима представка?
5т. 3. Свържете глаголите с техните значения на български език.
5т. 4. Свържете инфинитивите с формите за Präteritum.
5т. 5. Кои два глагола се променят в Präteritum по същия начин както глагола sprechen?
6т. 6. Кой е инфинитивът на глагола, използван в даденото изречение?
  • Dann ging das Kind traurig zurück.
6т. 7. Кой е инфинитивът на глагола, използван в даденото изречение?
  • Die Konferenz verlief friedlich.
6т. 8. Кои са възможните два подлога за даденото изречение?
  • ... nahm nur ein Stück Kuchen.
6т. 9. Свържете частите на изреченията.
6т. 10. Кои две изречения съдържат правилни форми на Präteritum?
6т. 11. Кои две изречения съдържат правилни форми на Präteritum?
6т. 12. Изберете правилните форми на Präteritum.
11т. 13. Попълнете липсващите форми за Präteritum на глагола laufen.
11т. 14. Свържете частите на изреченията.
11т. 15. Изберете подходящия глагол, като използвате всеки глагол само еднократно.
  • bot - zogen - hielt

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!