logo

Тест: Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Представките be- и ver- са неделими представки.
2
Посочете двата глагола с делими представки.
3
Свържете значенията на български и немски език.
4
Свържете значенията на български и немски език.
5
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите с представка образуват формите си за Präteritum точно така, както глаголите без представка.
6
Свържете инфинитивите с формите за Präteritum.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Изберете подходящия подлог.
9
Попълнете изреченията с два от дадените три глагола.
  • liebte - bestellten - stellte ... her
10
Кое изречение е преводът на даденото?
  • Sie entführten das Kind.
11
Подредете частите на изречението.
  • Es war gut,  ... .
12
Свържете правилно.
13
Поставете глаголите в Prätertum.
14
Посочете изречението, в което НЕ е спазено правилото за делимите глаголи.
15
Изберете подходящия глагол.

Описание на теста

Делими или неделими са представките be-, ver- и er-? Как образуват формите си за Präteritum глаголите с делими и неделими представки? Има ли особености в словореда на изреченията в Präteritum, когато имаме глагол с делима представка? На тези въпроси ще отговорим в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 1". В задачите ще затвърдим и знанията си за значението на важни слаби и смесени глаголи като aufhören, ausmachen, sich verlieben, erreichen, nachholen, verbringen.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се