logo

Тест: Das Präteritum - смесени глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е подходящата картинка за даденото изречение?
  • Er rannte zur Bushaltestelle.
2
Кой е инфинитивът на миналата глаголна форма brachte?
3
Свържете глаголните инфинитиви и техните значения.
4
Кои две форми за Präteritum съдържат правописна грешка?
5
Посочете правилните форми на Präteritum.
6
Свържете частите на изреченията.
7
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголната форма "wusste" е еднаква за първо (ich) и трето лице единствено число (er, sie, es).
8
Изберете подходящата глаголна форма.
9
Изберете правилната глаголна форма.
10
Кое от изреченията НЕ е в Präteritum?
11
Различавате ли сегашно и минало време на глаголите kennen и bringen?
  • Свържете изреченията на български и немски език.
12
Свържете изреченията на български и немски език.
13
Поставете глаголите в Präteritum.
14
Изберете подходящия по смисъл глагол.
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

Малката група на смесените глаголи е лесна и приятна за учене и помнене. Нека обаче проверим знаете ли значенията на глаголите nennen, rennen, kennen, bringen, denken, wissen и познавате ли вече формите им за сегашно и минало време. Онлайн упражнението "Das Präteritum - смесени глаголи" за ниво А2 съдържа задачи с превод на немски език, попълване на подходящата глаголна форма, избор на правилния глагол, избор на правилното време. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се