new-logo

Тест: Das Präteritum - модални глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои две изречения са в Präsens?
2
Кои две изречения са в Präteritum?
3
Кои две изречения са в Präteritum?
4
Само едно изречение съдържа правилна форма на Präteritum. Посочете го.
5
Кои две местоимения могат да бъдат подлог в даденото изречение?
  • ... musste das sagen.
6
Поставете глаголите в Präteritum.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Свържете частите на изреченията.
9
Попълнете формите на глагола möchten в Präteritum.
10
Посочете двете изречения с правилен словоред.
11
Подредете частите на въпросителното изречение.
  • Warum ... ?
12
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Ich wusste nicht, dass ... .
13
Изберете правилната глаголна форма за Präteritum.
14
Поставете модалния глагол в Präteritum.
15
Поставете модалния глагол в Präteritum.

Описание на теста

Какво знаем вече за Präteritum на модалните глаголи können, müssen, sollen, dürfen, wollen, möchten? Познавате ли всички форми на спрежението в сегашно и минало време? Защо първо и трето лице единствено число са толкова лесни? Ще отговорим на тези въпроси с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Das Präteritum - модални глаголи", като преговорим всички лица и числа. Ще си припомним дали трябва да има Umlaut (преглас) в Präteritum, както и как изглежда словоредът на съобщителни, въпросителни и подчинени изречения, съдържащи модален глагол.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се