logo

Тест: Das Präteritum - уводен урок

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете частите на заглавието на популярна приказка.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Термините Präteritum и Imperfekt са взаимозаменяеми.
3
Вярно ли е твърдението?
  • Всички глаголи образуват миналото си време Präteritum с наставката -te.
4
Изречението съдържа ли глаголна форма в Präteritum?
  • Das Mädchen ging durch den Wald.
5
Изречението съдържа ли глаголна форма в Präteritum?
  • Die Großmutter wohnt in einem kleinen Haus.
6
Свържете инфинитивите на глаголите и техните форми за Präteritum.
7
Свържете инфинитивите на глаголите и техните форми за Präteritum.
8
Миналото време на sagen е ...
9
Кои два глагола са слаби?
10
Вярно ли е твърдението?
  • Präteritum е минало време, много типично за писмената реч.
11
  • Попълнете правилото.
  • В Präteritum първо и трето лице единствено число съвпадат. Това важи за ... глаголи.
12
Кое е другото название на Präteritum?
13
Кои два елемента са необходими за образуването на Präteritum на слабите /правилни/ глаголи?
14
Кои две местоимения могат да бъдат подлог в даденото изречение в Präteritum?
  • ... wohnte in Afrika.
15
Всички дадени глаголни форми са в Präteritum.
  • Какъв тип са глаголите? Свържете.

Описание на теста

Кое е другото "име" на миналото време Präteritum? За писмената или говоримата реч е особено типично това минало време? Как се образуват формите на слабите глаголи? Можете ли вече да разпознавате слабите глаголи, когато срещнете тяхна форма в Präteritum? Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Das Präteritum - уводен урок" ще ви въведе с леки и разнообразни задачи в упражняването на Präteritum.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се