logo

Тест: A lot of, a little, a few. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
A lot of и lots of се използват за голям брой или количество от нещо. Те означават “много”.
  • Кога използваме a lot of и lots of?
2
Попълнете правилата с much и many.
3
Обикновено използваме a lot of и lots of в положителни изречения, а much и many при...
4
Попълнете правилата с a few и a little.
5
Какво означават some и any?
6
Fill in much or many.
  • Попълнете с much или many
7
Fill in much or many.
  • Попълнете с much или many
8
Fill in a little or a few.
  • Попълнете a little или a few.
9
Fill in a little or a few.
  • Попълнете a little или a few. .
10
Изберете правилния отговор, за да се получи изречението “Има няколко яйца.”
  • There are __________ eggs.
11
Match the sentences with their images.
  • Свържете изреченията с изображенията им.
12
Колко банани и чай има на изображенията?
13
Допишете изреченията с much, many и a lot of.
14
Допишете изреченията с a little и a few.
15
Допишете изреченията с much и many. .

Описание на теста

С онлайн теста “A lot of, a little, a few. Част 1” по английски език за 6. клас ще упражните наученото от видео урока за количество (quantity). Ще покажете, че знаете кои са думите за количество (quantifiers) и коя от тях в какви случаи се използва. Ще образувате изречения с a few и a little (малко, но достатъчно), some и any (няколко, николко) и a lot of, lots of, much, many (много). Вече знаете колко е важно да различавате броими (countable) от НЕброими съществителни (uncountable nouns), нали? Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се