Упражнение: A lot of, a little, a few. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста “A lot of, a little, a few. Част 1” по английски език за 6. клас ще упражните наученото от видео урока за количество (quantity). Ще покажете, че знаете кои са думите за количество (quantifiers) и коя от тях в какви случаи се използва. Ще образувате изречения с a few и a little (малко, но достатъчно), some и any (няколко, николко) и a lot of, lots of, much, many (много). Вече знаете колко е важно да различавате броими (countable) от НЕброими съществителни (uncountable nouns), нали? Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. A lot of и lots of се използват за голям брой или количество от нещо. Те означават “много”.
  • Кога използваме a lot of и lots of?
5т. 2. Попълнете правилата с much и many.
5т. 3. Обикновено използваме a lot of и lots of в положителни изречения, а much и many при...
5т. 4. Попълнете правилата с a few и a little.
5т. 5. Какво означават some и any?
6т. 6. Fill in much or many.
  • Попълнете с much или many
6т. 7. Fill in much or many.
  • Попълнете с much или many
6т. 8. Fill in a little or a few.
  • Попълнете a little или a few.
6т. 9. Fill in a little or a few.
  • Попълнете a little или a few. .
6т. 10. Изберете правилния отговор, за да се получи изречението “Има няколко яйца.”
  • There are __________ eggs.
6т. 11. Match the sentences with their images.
  • Свържете изреченията с изображенията им.
6т. 12. Колко банани и чай има на изображенията?
11т. 13. Допишете изреченията с much, many и a lot of.
11т. 14. Допишете изреченията с a little и a few.
11т. 15. Допишете изреченията с much и many. .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!